DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 63     <-- 63 -->        PDF

5.
Plavsi c M., Golubovi ć U.: Uvjeti privređivanja na području Šumskog
gospodarstva Gospić i mogućnosti njihova izjednačenja. Zagreb, 1972.
6.
P1 a v š i ć M., Golubovi ć U.: Istraživanje vrijednosnog prirasta drvne mase
u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena, Zagreb, 1974.
7.
Šumsko gospodarstvo Gospić: Deset godina rada Šumskog gospodarstva
Gospić (1960 — 1970) Gospić, 1970.
Dr Uroš Golubović


Šumarski fakuitet
Sveučilišta u Zagrebu,
Šumarska cesta br. 25


OSVERTI I SUPROTSTAVLJANJA


Josip Herman: ŠUMARSKA DENDROLOGIJA


Šumarski list broj 10—12/1976. u rubrici »Domaća stručna književnost« donosi
pod gornjim naslovom članak Piškovidi da je izdavanje knjige pomoglo Šumsko gospodarstvo »Hrast« u Vinkovcima.
Ja sam naime u predgovoru knjige zahvalio Vladi Račanu, komercijalnom direktoru
Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima, za podršku mome djelu bez
koje se ono ne bi po svoj prilici nikad izdalo. Ta podrška bila je moralne naravi,
dok o materijalnoj pomoći ne može biti riječi, jer je to lapsus moga pera. Prema
tome činjenica je da Šumsko gospodarstvo »Hrast« u Vinkovcima nij e nikak o
pomogl o izdavanje moje Šumarske dendrologije.


Ime američkog dendrologa piše se Rehder, a ne Redher.
Piškorić tvrdi da Šumarska dendrologija zavređuje pozitivnu ocjenu bez obzira
na to što nije potpuna, jer nije u cjelosti »šumarska«. Potpuna bi po njegovom
mišljenju bila onda kada bi za svaku vrsto donosila i podatke o vremenu dozrijevanja
sjemena, prirodnog trajanja klijavosti, te mogućnosti vegetativne obnove
ili razmnožavanja. To donekle da potvrđuje i autor, jer navodi i podatke o klijavosti
sjemena, ali samo za neke vrste, kao npr. za duglaziju, bagrem, jasen i još
neke. Prema Piškoriću »potpuna« dendrologija ne sadrži ni jedan podatak o postotku
klijavosti sjemena, pa prema tome nije potpuna. Šumarska dendrologija
donosi podatke o postotku klijavosti i trajnosti sjemena sjemena za ove vrste:
duglazija, obična jela, obična smreka, omorika, vojmutovac, bijeli bor, planinski
bor, crni bor, ariš, obični čempres, bijela vrba, orah, breza, crna joha, grab, medveđa
ljeska, bukva, pitom kesten, hrast lužnjak, obični brijest, gorski brijest,
zečjak, bagrem, gorski javor, javor mliječac, klen, kasna lipa, velelisna lipa, jasen,
u svemu 28 vrsta, i to je dovoljno za jednu dendrologiju.
Daljnja diskusija o »potpunoj« dendrologiji je suvišna, jer nigdje na svijetu
ne postoji, i neće postojati ni u budućnosti.
Ne vjerujem da je Mijavost brijestovog sjemena lOCVo. Za čempresovo sjeme
ne donosim podatak o postotku klijavosti, nego samo trajnost klijanja (20 godina).


Josip Herman