DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 58     <-- 58 -->        PDF

4. Sume imaju bitnu ulogu u privrednom razvoju, pa će u cilju rješavanja
ovih kompleksnih pitanja (otvaranje šume, prosta i proširena biološka reprodukcija)
biti potrebna suradnji svih zainteresiranih proizvođača i potrošača. Iskorištavanjem
sadašnjih i potencijalnih mogućnosti dobili bismo snažan faktor stabilnosti
šumarstva i industrije za preradu drveta te za privredu u cjelini.
LITERATURA


1.
Osnove gospodarenja za gospodarske jedinice Šumskog gospodarstva Gospić.
2.
Prijedlog utvrđivanja šumskogospodarekih područja kontinentalnih šuma SR
Hrvatske, Zagreb 1978.
3.
Kos o vic, J.: Stanje i značaj niskih šuma i šikara u privredi područja Like,
Obavijesti br. 9, Zagreb 1959.
4.
S ul e n t i ć, F.: Stanje, perspektiva i zadaci šumskog fonda u Lici, Bilten br.
11/1961.
5.
Hlavni zäsady concepce dalšiho razvoje Lesniho hospodärstvi CSSR, Priloha
časopisu Lesnicka prace 3/1972.
6.
Dr M. S. Fl ore s Rodas : On energy Crisis and Industrial Development in
Developing Countries, SKOGEN Nummer 14/1978.
7.
Izbor, br. 8/1973.
8.
Klepac.D. : Uređivanje šuma. Zagreb 1965.
NAPOMENA. Ovaj prikaz pripremljen Ivan ŠUBARIĆ, dipl. ing.
je za Znanstveni simpozij »Udio Like u Šumsko gospodarstvo »Lika«
nauci i privredi«, održanog 6. i 7. srp- Gospić
nja 1979. u Gospiću.