DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iz TABLICE 2 se vidi, da u ritskoj crnici kontaminiranoj naftnom (S)
isklija samo 22% sjemenki 1 u c e r n e. a u tlu zagađenom naftom (B) 48%.
Nafta (S) i nafta (B) smanjuju klijavost lucerne za 54%, odnosno 28%. U
ritskoj crnici tretiranoj mazutom klija 24manje od postotka isklijalog zrnja u kontrolnom tlu.


Od 50 zrna pšenic e u ritskom tlu isklija samo 16% sjemenki, ukoliko
je tlo zagađeno naftom (S). To znači da takvo tlo smanjuje klijavost
pšenice za 84% u odnosu na kontrolno tlo. Nafta (B) i mazut djeluju u ritskoj
crnici jednako nepovoljno. Oni omogućuju klijanje 66% sjemenki pšenice,
što predstavlja smanjenje za 34% u odnosu na tlo tretirano vodom.


Na sjemenke kukuruz a vrlo nepovoljno djeluje nafta (S), pa ni
jedna sjemenka neće isklijati u ritskoj crnici tretiranoj tom tvari. U crnici
s naftom (B) klija 12% zrnja kukuruza, a u tlu s mazutom 10%. Ako te podatke
usporedimo s kontrolnim tlom, vidimo pad klijavosti za 88%, odnosno
90%. (TABLICA 2)


Obzirom na broj isklijalih sjemenki u tlu zagađenom naftom i naftinim
derivatima može se odrediti postotak toksičnosti pojedine tvari u tlu (TABLICA
3).


Toksičnim zemljištem se prema Krasiljnikovu, smatra zemljište koje
uništava klijavost sjemenja 20 — 30% i više.


Pseudoglej kontaminiran naftom (B) je toksičan za sjemenke lucern e
u iznosu od 32%, a mazutom 22%. Nafta (S) u tlu ima toksičnost 10% što
se prema Krasiljnikovu ne smatra pravom toksičnošću (TABLICA 3).


7^-Si/CA 3 ´ 7o^-^/c/yosr t/j-rr?? / A/A F*7/I//*Y D^/I/AT-A c/Tea