DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dam tabelarnih pregleda daje niz podataka
kako po Republikama i Autonomnim
pokrajinama tako i po godinama. Za podrobnije
upoznavanje sadržaja preporučamo
nabavu ovog sveska »Topole«.** To


**Adresa uredništva i administracije »Topole«:


Beograd, Terazije 23/VII.


vrijedi i za prikaz P. Vratarića.
»Bilansiranje uspješnosti gospodarenja
plantažnim oblikom uzgoja euroamerčkih
topola u uvjetima Š. G. Osijek«, jer bi
iznošenje sadržaja bilo potrebno prepisati
velik dio originala.


O. Piškorić
V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije
za izražavanje i praćenje razvoja
sastojinske strukture, Zagreb, 1979.
Studija »Podesnost Levakovićeve funkcije
za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske
strukture« doktorska je disertacija
autora — Vladimira Hrena , dipl.
inž. šum. VI. Hren obranio je dizertaciju
i postigao doktorat šumarskih znanosti
još 1973. godine, ali je tek sada objavljena
u publikacijama Šumarskog instituta
Jastrebarsko kao »RADOVI« br.


36. Izdavač je, kao i ostala 3 sveska (37-
39) izašla u 1979. godini tadašnja Poslovna
zajednica šumarstva, prerade drva i
prometa drvnim proizvodima i papirom
o. sol. o. Zagreb.
Autor je ispitao podesnost Levakovićeve
funkcije, izražene u logaritamskom obliku,


log Y = log K + Cj log d + c2 log (1 - d)


za »obračunavanje karakterističnih vrijednosti
frekvencije broja stabala po debljinskim
i visinskim stepenima« za bukvu
i hrast kitnjak. Svoja istraživanja V
Hren proveo je na osnovu podataka s
50 ploha za kitnjak i 62 plohe za bukvu,
postavljenih u šumama hrvatskog međurječja
(između Drave i Save). Usporedivši
Levakovićevu funkciju s nekim drugima


(J. Halaja, L. Fekete-a, A. V. Turjina, A.
Sciffela) V, Hren zaključuje:
»Funkcija A. Levakovića korak je naprijed
u upoznavanju strukture sastojine
i u praćenju njezinog razvoja ovisno o
vrsti drveća, dobi ili prsnom promjeru
srednjeg stabla sastojine. Ona je jednostavna,
frekvenciju definira sa samo 2
pokazatelja, omogućuje da se vilo objektivno
ustanovi zatečeno stanje sastojine
te da se prati njezin razvoj ovisno o
dobi ili povećanju debljine. Funkcija omogućava
da se ustanove razlike u razvoju
strukture raznih vrsta drveća u istim,
kao i razvoj strukture iste vrste u
različitim ekološkim uvjetima i raznim
starostima. Uzgajivaču omogućuje da upozna
strukturu sastojina u pojedinim
razvojnim stadijima sastojine i podesi
uzgojne zahvati tako, da strukturni oblik
sastojine približi što više prirodnom obliku.
Obračun osnovnih vrijednosti Levakovićeve
funkcije prije i poslije zahvata
uspoređen s normalnim (ili optimalnim)
podacima za određeni stadij pomogli bi
uzgajivaču da se objektivno orijentira u
vrijednosti svoga zahvata. Funkcija A.
Levakovića može poslužiti svagdje gdje
treba brzo i objektivno usporediti sastojinsku
strukturu i pratiti njen razvoj.«
(str. 68).


O. Piškorić