DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 9     <-- 9 -->        PDF

7k>6. 2


Iz podataka u tabeli 1 se vidi, da je u zdravom odjelu izmjereno 43,70
m3 drvne mase i da njezina ukupna vrijednost, prema službenom cjeniku


(N. N. br. 28/1978.), iznosi 30.917,84 dinara ili 707,50 dinara po 1 m3.
Iz podataka u tabeli 2 se pak vidi, da je u sušenjem zahvaćenom odjelu
izmjereno 29,14 m3 i da njezina ukupna vrijednost, prema istom cjeniku,
iznosi 17.817,12 dinara ili 611,43 dinara po 1 m3, odnosno 13,58% manje nego
u zdravom odjelu (tandemu) iako su oba odjela iste starosti.


Treba istaći da su oba odjela relativno mlade šumske sastojine, u kojima
se ne mogu očekivati znatniji kvalitetni skokovi. Međutim, iz podataka u
tabelama 1 i 2 se pak vidi, da su se u zdravoj sastojini pojavili furnirski
trupci i veći broj i količina pilanskih trupaca I kvalitetne klase, što u sušenjem
zahvaćenoj šumskoj sastojini nedostaje. To znači da je sušenje usporilo
prirašćivanje (debljanje) trupaca i njihovo prerastanje u vredniji cjenovni
razred.


U tabelama 3 i 4 prikazali smo prosječan broj godova izbrojanih na
10 cm debljine trupaca od kore na raznim dužinama (2 do 12 m) i na raznim
debljinama trupaca na tanjem kraju (15 do 50 cm). Iz tih podataka se može
uočiti da je u zdravoj sastojini, u prosjeku, trebalo 38,3 godine da priraste
tih 10 cm, a u sušenjem zahvaćenoj sastojini su trebale 42,3 godine ili 4
godine više, odnosno za toliko je ona u zaostatku iza zdrave sastojine.


Posebno su zanimljivi podaci koje donosimo u tabelama 5 i 6 za te
dvije šumske sastojine (tandema). Naime, u metodi rada smo istakli da
smo mjerili i širinu zone (plašta) koju zapremaju 20 posljednjih godova
na raznim dužinama (2 do 12 m) i na raznim debljinama trupaca na tanjim
kraju (15 — 50 cm). Tim smo mjerenjima ustanovili da prosječna širina
posljednjih 20 godova u zdravoj šumskoj sastojini iznosi 35,7 mm, a u
sušenjem zahvaćenoj sastojini 30,8 mm, dakle za 13,73% manje nego u zdravoj
sastojini.


I pored signifikantnih razlika između analiziranih rezultata istraživanja
u relativno mladim šumskim sastojinama (tandema), koje su uvjetovane
sušenjem hrasta lužnjaka — te razlike ipak nisu tako izražene kao u pri