DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Od naročitog je značaja zaključak, koji je donosila Sekcija uzgajivača na
svim svojim sjednicama a naročito na posljednje dvije sjednice u SR Crnoj Gori
i SR Srbiji i to:


— Sastanci Sekcije za uzgajanje šuma treba biti i dalje radnog karaktera,
a nikako forumskog oblika ili oblika simpozijuma s mnogo referata,
— rad Sekcije treba tako programirati da se ostvare čvršći kontakti sa stručnjacima
iz prakse i 4a se s njima zajednički raspravlja, dok se ne dođe do rješenja
nekog problema od interesa za operativu,
— stručnu javnost treba češće informisati o radu Sekcije i njenim zaključcima
preko stručnih šumarskih časopisa svih Republik^ i drugih glasila,
— svi članovi Sekcije treba da se aktivnije uključuju u rasprave o samoupravnom
organizovanju u oblasti šumarstva u cilju iznalaženja najboljih rješenja
pri obezbeđivanju sredstava, unapređivanju šuma u cilju proširenja areala šuma
i unapređivanju biološke reprodukcije u šumarstvu,
— potrebno je također povećati aktivnost svih članova Sekcije uzgajivača
na sagledavanju metoda uzgajanja šuma, u sklopu gazdovanja šumama, u cilju
provođenja u produktivnije oblike šuma s aspekta izbora najpovoljnijih metoda
njege i prirodnog obnavljanja šuma,
— od posebnog je značaja za organizacije koje gazduju šumama da detaljno
razmotre probleme biološko — ekonomskih efekata upotrebe sadnica s b,aliranim
korjenom pri pošumljavanju, u odnosu na klasične sadnice s golim korijenovim
sistemom, a također i pitanje izbora optimalnih metoda i tehnologije rekonstrukcije
degradir.anih visokih i izdanačkih šuma, na svakom staništu.


Na posljednjoj sjednici Sekcije uzgajivača šuma, koja je održana od 25—27.
XI 1979. g. u SR Srbiji, zaključeno je da slijedeći sastanak bude u SR Bosni i
Hercegovini i za koordinatora r,ada Sekcije izabran je Dr Živorad Radovano v
i ć iz Instituta za šumarstvo u Sarajevu.


Dr Živorad Radovanović,
dipl. inž. šum. — naučni
savjetnik,
Sarajevo