DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Hibrid iz kombinacije Populus pyramidalis x Populus nigra ne ugiba od hladnoće
u sjevernim predjelima, podnosi temperaturu i do — 45«C. Prema njihovom
mišljenju postoji i bolja kombinacija križanja, no ona je još u fazi istraživanja.
Također rade i na istraživanju klonova topola iz Italije, ali u južnim provincijama.


Kod rada s topolama započeli su s haploidnim oplemenjivanjem (kultura tkiva
— stanice). Ustanovili su da je lakše dobiti haploid kod vrsta koje imaju
broj kromosoma manji od 19, nego kod vrsta čiji je broj kromosoma veći. Do.
sada su uzgojili oko 300 haploidnih biljaka, od kojih su neke vrlo dobre, a neke
dosta slabe.


GOSPODARENJE ŠUMAMA
(uzgoj, zaštita, unapređivanje i iskorištavanje)


U ovim se provincijama gospodari s prirodnim šumama i umjetno osnovanim
kulturama. Karakteristično je za područje provincije HEILONGJIANG (a možda
i za cijelu Kinu) da gospodarenja šumama gotovo nije ni bilo do 1949. godine u
evropskom smislu. Područje kotara BIE LI zauzimale su početkom 20. stoljeća
prirodne mješovite šume koreanskog bora i smreke, da bi to područje nakon toga
Japanci posjekli do čista. Poslije oslobođenja (1949.) započeo je intenzivan rad
na sječi, pošumljavanju i uređivanju šuma. Kod sječe imaju dosta problema s
obnovom koreanskog bora bilo da se pošumljavanje vrši prirodnim ili umjetnim
putem.


Koreanski bor se vrlo teško obnavlja, budući da do starosti od 5 godina
raste vrlo sporo. U to vrijeme naraste u prosjeku oko 5 cm za to vrijeme propadne
i do 50Vi> mladih biljaka. U vremenu od 6—10 godina starosti raste prosječno´
20—25 cm, a poslije tog vremena vrlo intenzivno prirašćuje u visinu. Ovaj bor
u kasnijoj dobi raste brže i od ariša, koji u mladosti vrlo brzo raste. Ustanovljeno
je da koreanski bor u mladosti podnosi zasjenu. U ovom je području početak
vegetacije u travnju, a najintenzivniji rast je u lipnju. Koreanska smreka se ponaša
slično kao bor. Ariš (Larix dahurica) se vrlo lako obnavlja prirodno i umjetno.
On vrlo intenzivno raste od svibnja do kolovoza. U svibnju i lipnju su prosječne
temperature oko 14—180C, noću je temperatura tla u to vrijeme oko 5<>C
pa raste brže danju nego noću. Dokazano je da ariš raste vrlo brzo kod temperature
10—150C i relativne vlage od 80—100»/».


Došli su do zaključka da je u ovim šumama najpogodnija preborna sječa.
Ustanovili su da je kod prvog prebiranja najbolje ako se posiječe 30—40»/o. Ophodnjica
iznosi 20 godina. Proveli su prorede na velikim površinama, naročito
u kulturama gdje imaju vrlo dobre rezultate. Na terenu postoji vrlo velik
broj pokusnih ploha na kojima su izvršene prorede različitog intenziteta. Prve
prorede provode se u starosti od 13—15 godina a daljnje u razmaku od 5 godina.
Uporedo s ovim istraživanjem rade i na istraživanjima najpovoljnije
šumske mehanizacije za radove na privlačenju i prijevozu drvnih sortimenata.
Sječa se vrši motornim pilama kineske proizvodnje. Kao rijetkost navodimo
da su u tom području šumski r,adnici žene, što kod nas i drugdje u svijetu
nije uobičajeno.