DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Ovde angažovati šumarske fakultete, institute, organe nadležne za šumarstvo
SIZ-ove, kao i OOUR-a šumarstvu i udruženja, jer se samo zajedničkom
akcijom mogu realizovati ovi veom,a važni planovi.


Ukoliko to ne učinimo kako su to već učinili u drugim zemljama, mi ćemo
još dugo upotrebljavati seme iz semenskih sastojina ili ga uvoziti iz drugih zemalja.


ZAKLJUČAK


U našoj zemlji zbog većih pošumljavanja potrebne su veće količine šumskog
semen,a.


I pored prirodnih uslova mi nemamo dovoljno semena već ga uvozimo. Zna-,
jući prednost semenskih plantaža, počev od 1963. godine pristupilo se podizanju
istih, pa je u periodu od 1963—1968. godine osnovano u svim republikama 32,2 ha
semenskih plantaža i to:


U SR Srbiji 6,1 ha
U SR BiH 6 ha
U SR Sloveniji 1,2 ha
U SR Hrvatskoj 16,9 ha
U SR Makedoniji 2,0 ha


Od ovih 32,2 ha, svega 1,5 ha su lišćari a ostala većina četinarske vrste.
N,ajviše semenskih plantaža je u SR Hrvatskoj a uopšte ih nema u SR Crnoj
Gori, Vojvodini i Kosovu. Zapažen je urod semena ali u malim količinama. Iako
su sve republike donele zakonske propise, ni jedna od osnovnih semenskih plantaža
nije zvanično priznata. Treba što pre doneti pl,an i program osnivanja novih
semenskih plantaža, po vrstama i mestu osnivanja i tu svrhu obezbediti novčana
sredstva.


LITERATURA


Vidaković , M. (I960.): Semenske plantaže šumskog drveća. Jugoslavenski savotodavni
centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd.
Kar a vi a, J. (1979): Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tilia cordata Mili.) n,a
području šumarije Otok, Šumarski list, godište CHI, br. 7—8, str. 333—344.
Podac i Šumarskih instituta i fakulteta o semenskim plantažama.


Božidar Marinković
dipl. inž. šumarstva


Poljoprivredno-šumarski centar
Beograd