DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Sredstva za financiranje investicija u šumarstvu korištena su u prosjeku u
ovom periodu iz sredstava


— privrednih organizacija šumarstva 65%
— banaka 24%
— društveno političkih zajednica 11%
Struktura investicionih ulaganja oscilirala je i u pojedinim godinama se
mijenja, a u posljednjih desetak godna kreće se prosječno u:


— građevinske radove 51%
— opremu 37%


— ostalo 12%


Knežević Ilija, dipl. inž. i ecc.
Viši savjetnik u Saveznom zavodu za
privredno planiranje, Beograd


SEMENSKE PLANTAŽE ŠUMSKOG DRVEĆA U JUGOSLAVIJI


U našem šumarstvu planovi pošumljavanja su svake godine sve veći, a za
njihovo izvršenje potrebne su velike količino kvalitetnog šumskog semena. U tu
svrhu izdvojene su semenske sastojine lišćara i četinara iz kojih se dobija normalno
šumsko seme.


Međutim, zbog periodičnog, a često puta neredovnog, uroda semena, nedo


voljno izdvojenih semenskih objekata pojedinih vrsta šumskog drveća, nepred


uzimanja meliorativnih mera u tim sastojin,ama kao i zbog naše nespremnosti


da uberemo sve seme, mi skoro svake godine uvozimo veće količine šumskog se


mena iz raznih zemalja, čija nam provenijencija često puta nije poznata.


Dakle, postoji nesklad koji traje više godina, između mogućnosti proizvodnje
šumskog semena u semenskim sastojinama i sve većih potreba za dobrim
semenom.


Kako je već odavno poznato da kvalitet buduće biljke zavisi od kvaliteta semena
to se sve više pažnje poklanja proizvodnji kvalitetnog šumskog semena.
Poljoprivreda je u odnosu na šumarstvo u pogledu toga mnogo više učinila i
stvorila mnogo novih visoko prinosnih sorti selekcionisanog semena koje ne
samo da zadovoljava naše potrebe već se izvozi u mnoge zemlje sveta u velikim
količinama.


Na drugoj strani šumarstvo u tom pogledu znatno zaostaje, ali se u zadnje
vreme — poslednjih 10 godina radi na selekciji i oplemenjivanju šumskog dr