DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— društveno-političkih zajednica, uključujući fondove za razvoj nedovoljno
razvijenih područja 11%
Struktura investicionih ulaganja oscilira i mijenja se u pojedinim godinama
kao posljedica trenutačnih potreba i mogućnosti ulaganja, a kreću se posljednjih
desetak godina prosječno u:


— građevinske radove 51%
— opremu 37%
— ostalo 12%
Ulaganja u privredne bruto investicije u osnovna sredstva po republikama posljednjih
godina iznose


Učešće investicija u osnovna sredstva u šumarstvu, smanjeno je u društvenom
proizvodu šumarstva kao i u ukupnim privrednim investicijama, djelimično zbog
nepovoljne primarne odnosno sekundarne raspodjele kao i izdvajanja u dohodak
mimo produktivnosti rada.


Kao posljedica ovog i obujam šumsko uzgojnih radova opada a, radi ilustracije,
iznosio je u društvenom sektoru u 1961. god. 304 682 ha i od tada je
stalno niži i iznosi:


— u ha
Ako se 1965. godina uzme kao bazna godina i označi sa 100, onda je to u godinama:


— u jedinstvenim cijenama
Ovo samo podkrepljuje koliko je hitnost i važnost riješenja formiranja sredstava
za prostu i proširenu reprodukciju u šumarstvu.


ZAKLJUČAK


Učešće investicija u šumarstvu u društvenom proizvodu šumarstva u prvom
dijelu perioda 1956—1978. bilo je dvostruko veće i iznosilo je u prosjeku oko 26%
a u drugom dijelu svega oko 12%. Međutim, učešće investicija šumarstva u
ukupnim investicijama postepeno ali stalno je opadalo.