DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 70     <-- 70 -->        PDF

AKTUALNO


INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA U ŠUMARSTVU


U RAZDOBLJU OD 1956 — 1978. GODINE U JUGOSLAVIJI1


Akumulacija kao funkcija uslova privređivanja i racionalnosti gospodarenja
doprinosi i limitira uz kredite mogućnosti investicionih ulaganja, a djelimično
utiče i na strukturu ulaganja uopće, a posebno u šumarstvu s obzirom na velik
broj subjekata gdje se ona akumulira.


U pretežnom dijelu ovog razdoblja šumama su upravljale prosečno 162 radne
organizacije; na svaku je otpalo oko 5,4 mil. din. investicija prosečno godišnje,
a na svaki ha šuma i šumskog zemljišta prosečno 95 din. godišnje (u cijenama
1978. godine).


Učešće investicija u šumarstvu u društvenom proizvodu šumarstva u razdoblju
1956—1977. manje je posljednjih petnaestak godina od onih u prvom dijelu
ovog razdoblja. Najveće učešće ostvareno je u 1962. godini 33% i najmanje u
1967. godini 8%, a u 1978. iznosi 17%.


Sa sve većim razvojem privrede, a posebno industrije, u većim investicionim
ulaganjima učešće investicija šumarstva u ukupnim investicijama postepeno os
cilirajući spada. Najveće učešće ostvareno je u 1956. godini 2,1% od ukupnih
investicija, a najmanje u 1967. godini 0,5%, dok ono u 1978. godini iznosi 0,5%.


Izraženo u cijenama 1978. godine, u 1964. godini ostvarena su ulaganja u
šumarstvu od 1450 mil. dinara kao posljedica namjenskih kredita za plantaže i
značajnih izdvajanja vlastitih sredstava šumarsko privrednih organizacija. U cijelom
razdoblju poslije 1964. godine ona su stalno bila manja, a iznos iz 1964.
godine nadmašen je tek u 1978. godini.


Društvenim planom razvoja Jugoslavije za razdoblje 1971—1975. godine za
ulaganja u šumarstvu u cijenama 1971. godine


predviđeno je 1750 mil. dinara, a
ostvareno je 1680 mil. dinara.


Realizacija je dakle manja i iznosi 96% od predviđanja.


Investiciona ulaganja za razdoblje 1976—1980. godine predviđena su u cijenama
1975. god., 4000 mil. din. ili 800 mil. prosječno godišnje, a u prve tri godine
ovog razdoblja ostvareno je ukupno 2738 mil. dinara ili 114% iznad planiranih,
što daje realnu osnovu da će se predviđeni iznos investiranja za cijeli period
i ostvariti.


Izvori financiranja posljednjih desetak godina bitnije se ne mijenjaju a prosječno
se investira iz sredstava:


— privrednih organizacija šumarstva 65%
— banaka 24%
* Statistički bilten investicija — Služba društvenog knjigovodstva Jugoslavije.
68
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 71     <-- 71 -->        PDF

69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— društveno-političkih zajednica, uključujući fondove za razvoj nedovoljno
razvijenih područja 11%
Struktura investicionih ulaganja oscilira i mijenja se u pojedinim godinama
kao posljedica trenutačnih potreba i mogućnosti ulaganja, a kreću se posljednjih
desetak godina prosječno u:


— građevinske radove 51%
— opremu 37%
— ostalo 12%
Ulaganja u privredne bruto investicije u osnovna sredstva po republikama posljednjih
godina iznose


Učešće investicija u osnovna sredstva u šumarstvu, smanjeno je u društvenom
proizvodu šumarstva kao i u ukupnim privrednim investicijama, djelimično zbog
nepovoljne primarne odnosno sekundarne raspodjele kao i izdvajanja u dohodak
mimo produktivnosti rada.


Kao posljedica ovog i obujam šumsko uzgojnih radova opada a, radi ilustracije,
iznosio je u društvenom sektoru u 1961. god. 304 682 ha i od tada je
stalno niži i iznosi:


— u ha
Ako se 1965. godina uzme kao bazna godina i označi sa 100, onda je to u godinama:


— u jedinstvenim cijenama
Ovo samo podkrepljuje koliko je hitnost i važnost riješenja formiranja sredstava
za prostu i proširenu reprodukciju u šumarstvu.


ZAKLJUČAK


Učešće investicija u šumarstvu u društvenom proizvodu šumarstva u prvom
dijelu perioda 1956—1978. bilo je dvostruko veće i iznosilo je u prosjeku oko 26%
a u drugom dijelu svega oko 12%. Međutim, učešće investicija šumarstva u
ukupnim investicijama postepeno ali stalno je opadalo.