DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 65     <-- 65 -->        PDF

da u stvaranju temperaturnih prosjeka imaju udjela i topli dani u kojima je
temperatura > 25 °C. Takovih je dana u periodu 1950. do 1955. god. bilo
468, u periodu od 1956 — 1961. god. 424, a u periodu 1962 — 1967. bilo ih
je samo 347, to je za 121 ili za 25% manje dana sa temp. > 25 °C od perioda
1950 — 1955. god. kada je prirast bio gotovo dvostruki. Toplih pak dana
u kojima su dnevne temperature dosegle 30 °C i više, bilo je u periodu od
1950 — 1955. god. — 123, u periodu od 1956 — 1961. god. — 84, a u periodu
1962 — 1967. tek 74 ili za 40% manje nego u prvom periodu. Ova je konstatacija
vrlo važna, jer znamo da transpiracija, asimilacija i rast šumskog drveća
nije samo ovisan o cvijetu već i o temperaturi, čiji optimum za rast pojedinih
vrsta drveća prosječno leži između 24 i 34 °C. Na veličini prirasta
svakako se mora odraziti bude li za vrijeme vegetacijskih mjeseci nakon perioda
— 25% ili 40°/o takovih toplih dana manje.


Na temelju rezultata ovih i mnogih drugih istraživanja možemo pouzdano
zaključiti, da je šumsko drveće obzirom na svoj dugi vijek i sposobnost
reakcije na utjecaj vanjskih faktora pouzdan registrator klimatskih promjena,
koje su se zbile u ekosistemu u kojem je ono uzraslo. Budući da je
zemaljska mikroklima pod stalnim utjecajem sunčeve radijacije čiji intenzitet
stvaranjem sunčevih pjega u izvjesnoj mjeri koleba, to i ciklusi tih
pjega, pojavom njihovih maksima i minimuma, imaju odraz na rastu i
prirastu drveća. Taj je utjecaj moguće na određeni način dokazati i evidentirati
ili bar ustanoviti trend određene korelacije u koliko ga neki treći
činitelj svojim jakim i duljim djelovanjem ne zastre. Zato pri istraživanjima
ove vrste treba primijeniti naučnu metodu kojom, i ako neće biti moguće
potpuno a ono bar donekle eliminirati treće faktore, koji bi nam mogli sakriti
pravu sliku utjecaja sunčeve radijacije. Ovo vrijedi i za ostale klimatske
činitelje, koji su ovisni o sunčevoj radijaciji i sa kojima ona u raznim
ekološkim prilikama različito utječe na rast i prirast drveća. To proističe
iz činjenice, što taj utjecaj nema u svakom ekosistemu po rast i prirast
drveća jednake posljedice, jer su i klimatski kao i stanišni faktori pojedinih
ekosistema različiti. Možemo reći, da ovdje imamo slučaj, da isti uzrok često
stvara različite posljedice, a moguće negdje i nema nekih negativnih posljedica,
ako se promjene intenziteta radijacije i odstupanja klimatskih faktora
od njihovih srednjaka, kreću unutar ekoloških granica. Obzirom na promjenjivost
intenziteta sunčeve radijacije i temperature, te količine vlage, koje
drveće ima na raspolaganju mogu nastati određena stanja sa odgovarajućim
posljedicama.


Prosječna sunčeva radijacija i normalne prosječne temperaturne prilike,
te povoljno stanje vlage tla i u normalno dugim vegetacijskim periodima
isključivši štete od epidemijskog napadaja štetnih gljiva i insekata,
odrazit će se u prirastu stabala normalnom prosječnom širinom godova.


Pojačana sunčeva radijacija uz istovremeno visoke temperature te sušne
periode u kojima se vlaga dulje vremena nalazi u minimumu, snizuju prirast
stabala, pa se stvaraju uski godovi. U koliko uz to uslijede i epidemijski
napadaji štetnih gljiva i insekata, kao golobrst gusjenica leptira, prirast
pada na minimum, pojavljuju se mnogobrojna suha stabla.


Pojačana sunčeva radijacija uz povišene temperature i dovoljno vlage
produžuje vegetacijski period, povećava prirast drveća iznad prosječnog u


63