DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 63     <-- 63 -->        PDF

UTJECAJ KLIMATSKIH FAKTORA NA RAST I ZDRAVSTVENO


STANJE NAŠIH ŠUMA


Prof. dr. ZLATKO VAJDA, dipl. inž. šum.
ZAGREB, Šulekova br. 8


SAŽETAK. Na pokusnim plohama u gospodarskoj jedinici
»Josip Kozarac« prof. Klepac utvrdio je, da je volumni prirastsastojine hrasta lužnjaka u periodu 1962—67. bio za 10% manji
nego u periodu 1950—55. Ta činjenica potakla je autora da ispita,
kakav su udio u tome imali klimatski faktori. Rezultati ispitivanjaprikazani su u tabelarnom pregledu 2. U tab. 1. prikazana je korelacija
između klimatskih elemenata i širine godova hrastovih
stabala u šumi Žutica, (op)


Šumske cenoze kao i ostali ekosistemi stoje pod jakim utjecajem klimatskih
faktora. Redovno, djelovanje klimatskih činitelja u granicama njihovih
normalnih prosjeka stvara za normalan rast šuma nekog područja
povoljne ekološke prilike, tako da uzrasle šume stiču dovoljno otpornosti
gotovo prema svim vanjskim štetnim utjecajima. Međutim, kada dođe do
kraće ili čak dulje promjene klimatskih stanja, gotovo svi članovi šumske
cenoze moraju rasti i razvijati se pod utjecajem jakih oscilacija klimatskih
faktora, što često ne ostaje bez štetnih posljedica po njihov daljnji razvoj.
Sa posljedicama oscilacije klimatskih faktora na rast i prirast drveća, te istraživanjima
na tom području bavili su se mnogi istraživači iz SAD, Finske,
SSSR-a, Švicarske i drugih država. U nas su započeta ta istraživanja 1948.
(VAJDA), te najnovija od 1950 — 1971. (KLEPAC) te istraživanja varijacije
širine godova hrastovih stabala od 1931 — 1970. god. (ŠĆUKANEC, PETRIĆ i
ŠPOLJARIĆ). Iz rezultata ovih posljednjih istraživanja vidimo da je na
stablima u gosp. jed. »Josip Kozarac« prosječna širina godova perioda
1946. do 1950. god. bila najveća, te je iznosila 3,24 mm, dok je širina godova
u periodu od 1961 — 1965. god. bila najmanja te je iznosila samo 1,65 mm.


Ova pojava je u skladu sa istraživanjima dr. D. KLEPCA, koji je ustanovio,
da je volumni prirast hrastovih sastojina na pokusnim plohama u gosp.
jed. »Josip Kozarac« u periodu od 1962 — 1967. godine bio prosječno 4,9 m3
po ha, a to je gotovo za 50% manji od onog u periodu od 1950 — 1955. god.,
kada je prosječno iznosio 9,3 m3 po ha.


Ovo naglo i veliko sniženje prirasta hrastovih šuma nije samo ekonomski
gubitak, već ono znači i pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja te njihove
životne otpornosti. Osobita važnost ove pojave po šumsko gospodarstvo
ponukala nas je, da istražimo njene uzroke te da ustanovimo kakav su udio