DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Lovor a razne starosti, ali ne preko 10 godina, nalazi se dosta u
borovim kulturama u Podbadnju i Podrebru. Također podmlatka ove vrste
ima i u području uvala Slana — Zagori i to ne samo u užem obalnom
pojasu, nego i dublje u kopnu. Svi primjerci dobrog su vitalnog izgleda.


Lemprik e je manje nego lovora. Nalazi se također u navedenim borovim
kulturama kao podmladak. Dva primjerka pronađena su i u užem
obalnom području na potezu uvala Slana — Zagori. Jedna od njih razvijena
u obliku grma visokog 2 met., druga u njezinoj blizini visoka je 20 cm. Veća
je bila, polovicom veljače 1978. godine, pred cvatnjom.*)


Mas li ni ca se nalazi samo na jednom mjestu, na lokalitetu česmine
pod 1.14 tj. iza Slane uvale. Na obalnoj kosini nalaze se 4 grma. Za razliku
od maslina, koje su zapuštene, maslinice su u dobrom, vitalnom, stanju.


ZAVRŠNA RAZMATRANJA


Provedena istraživanja pokazuju, da se česmina i zelenika nalaze i u
gornjem dijelu Sjeverno-hrvatskog primorja. U tom dijelu Hrvatskog primorja
srednja godišnja temperatura iznosi oko 14"C (Rijeka 13,5° .Crikvenica
14,0°, Senj 14,3°C), a po vegetaciji to je, u širem smislu, područje
šumske zajednice hrvatske bjelograbove šume (Carpinetum orientalis croaticum
H-ć).


Područje prirodnog rasprostranjenja česmin e manje je (kraće) nego
područje rasprostranjenja zelenike, ali ekološki uslovi, odnosno točnije današnji
ekološki uslovi, odgovaraju česmine ne samo u mjeri, da ona vegetira,
nego da se i prirodno dobro pomlađuje, da uspijeva i ručno unesena
kao jedna od vrsta za pošumljavanje ili dopunjavanje sastojina listopadnog
drveća te da se razvija u skladu s edafskim osobinama staništa. Dokaz za
to imademo i u usporedbi između rasta česmine i hrasta medunca, jer su
podjednako stara stabla obih vrsta i podjednakih dimenzija.


Areal zelenik e je veći od areala česmine i to ne samo u cjelini
nego i po površini nekih lokaliteta. To je lokalitet Zagori, u kojem se zelenika
nalazi (odnosno dijelom i nalazila se) na površini preko 10 ha, pa
lokalitet na 271. km Jadranske magistrale, koji također premašuje površinu
od 10 ha. Na ovom drugom lokalitetu danas zelenike nisu brojne, ali su
razbacane po tolikoj površini sto upućuje na svojedobni jači obrast ove
vrste kao, uostalom, i ostalih vrsta (bijelog graba, medunca, crnog jasena).
S izuzetkom predjela Čelo i Zagori, zelenika je razvijena u obliku grmova.
Međutim i istraživanja u Kaočinu gaju (PIŠKORIĆ, 1963) upućuju na to, da


*) Istodobno su i lemprike u Crikvenici cvjetale. Ovo naglašavam stoga, što,
npr., u Šumarskoj enciklopediji (sv. I, str. 581 stupac b) stoji, da se
»cvetovi (lemprike) ... javljaju već u aprilu«. Ranije cvjetanje u ovom području
moglo bi se pripisati činjenici, da nalazi izvan svoje optimalne zajednice — Quercetum
ilicis Br. — BI., ali to ne stoji. Naime za vrijeme svog višegodišnjeg boravka
u Splitu konstatirao sam, da lemprika nema stalan početak cvjetanja odnosno
on se tokom vremena pomiče, pa nekih godina počinje s cvatnjom već
početkom zime.


56