DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 57     <-- 57 -->        PDF

nalazi se i stablo zelenike pp 29 cm (opsega 91 cm), ali visoko samo 2,40 m.
Doista mora se odati priznanje svima koji su sačuvali ova stabla od sječe,
iako se nalaze u sredini ulice.


Zelenika u ovom predjelu uprskana je u šumu listače, ali na nekoliko
mjesta na površini od 1—2 ara ona je dominantna vrst.


2.5 Lokalitet Gradin a nalazi se iza Povila. Tu se zelenika nalazi
na dva mjesta. Jedno je presjekla Jadranska magistrala i ostala su četiri
primjerka, sa svake strane ceste po dva. Raste u lijepo razvijenim grmovima
visokim do 4 m, a promjera krošnje oko 2 m. Poviše ovih zelenika, na
nadmorskoj visini od oko 120 m nalazi se daljnjih 7 grmova sa stablima
visine oko 4 m. Ekspozicija ovog lokaliteta je jugoistočna. Nešto dalje, u
blagoj dolini, također s gornje strane ceste nalaze se dva daljnja stabla
zelenike.
2.6 V e 1 e s je poluotok nasuprot Gradini. Na jugoistočnoj strani nalazi
se više pojedinačnih grmova zelenike. Pored zelenike pojedinačno ima i crnog
jasena te krušvine (Pinus amigdaliformis Vili.). Dio Veles u kojem se nalazi
zelenika je gromadasti kamenjar.
Na jugoistočnoj strani Velesa, uz staru cestu a nedaleko tamošnje kuće,
nalazi se još jedan primjerak zelenike u vidu nižeg stabla ali koje ima
uvjeta da se razvije u stablo većih dimenzija.


2.7 Predjel Vrh, preko kojeg je u gradnji put od Klenovice u zaselak
Donja Smokvica, također je gromadasti kamenjar. Uz zeleniku pojedinačno
ima i crnog jasena, rašeljke (Prunus Mahaleb L.), krušvine, gloga
(Crataegus monogyna Jacq., C. transalpina A. Kern?) te bršljana (Hederahelix L.).
2.8 Na »rtu« K1 d š k a, koja se nalazi na visini 270. km Jadranske magitrale
i u teškom kamenjaru nalazi se 6 zelenika grmastog rasta.
2.9 Poviše magistrale, između 270. i 272. km, do nadmorske visine od oko
150 met. nalaze se pojedinačni grmovi zelenika. Uz zeleniku, također pojedinačno,
nalazi se bijeli i crni grab te medunac.
2.10 Uz more na 273. km magistrale nalaze se dva primjerka zelenike i
to je zadnj i lokalitet do Senja, koji je odavde udaljen 6 km.
Podmlatka zelenike, za razliku od podmlatka česmine, ima vrlo malo.


Lovor (Larus nobilis L.), lemprika (Viburnum tinus L.) i maslinica (Olea europea
var. Oleaster DC.)


Na jednom dijelu istraženog područja nalazi se i lovor, lemprika te
maslinica. Lovora i lemprike ima u nasadima u Crikvenici i drugim mjestima,
a maslina (pitoma) svojedobno je uzgajana na više mjesta, kako pokazuju
zaostala živa ali zapuštena stabla, na nekim površinama već obrasla i
šumskim drvećem. Sve ove vrste nesumnjivo potječu iz sjemena sa stabala u
naseljenim sredinama i dokaz su prirodnog proširenja vrsta pticama, jer
drugim sredstvom (vjetrom) zbog težine sjemenke (ploda) na udaljenosti
i preko sat hoda od najbližih stabala nisu mogla prispjeti.