DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 56     <-- 56 -->        PDF

tri starija, a dva mlađa. Kako po dimenzijama tako i po izgledu kore starost
može iznositi oko 30 godina, a obzirom na središnji položaj na nevelikoj
zemljišnoj čestici upućuje, da je čovjek posadio žir.


Drugo stablo nalazi se desetak metara udaljeno od ovog i to na drugoj
čestici. Ovo je posve mlado, jer mu visina iznosi 2 m.


2. Lokaliteti zelenike (Phillyrea variabilis Timb. et Lor.)
Na cijelom području zelenika je prirodnog porijekla tj. nema indicija,
da bi je bilo gdje posadio čovjek. Zelenika se, kao i česmina, nalazi na odvojenim
lokalitetima. U odnosu na česminu nalazi se dublje na jugoistok a
također postoji i jedan lokalitet veće površine, onaj u Zagori.


2.1 U predjelu B o k e zelenika je brojnija od česmine. Nalazi se u obliku
grmova, koji su se razvili nakon sječe prethodnih stabala (grmova) tj. izdanačkog
je porijekla. U nekim grmovima izdvajaju se pojedini izdanci i izrastaju
u stabla. Visina iznosi između 2—3 metra. Ima primjeraka i sjemenskog
porijekla, a jedan takav primjerak dosegao je visinu od 3,20 m s
deblom (do prvih grana) od 1,5 m. Sve zelenike dobrog su zdravstvenog
izgleda, a neka od njih i u punom cvatu.
Zelenike na dan pregleda tj. 7. 4. 1979. bile su u punom cvatu. Ovo bilježimo
stoga, što inače ostale vrste (bijeli grab, crni jasen, medunac i dr.)
još nisu prolistali, a tek su na nekim stablima pupovi bili pred otvaranjem.
Prolistao je jedino badem. Također je i ponik prizemne flore, trava i si., bio
tek sporadičan.


2.2 Na poluotoku Ka č j a k zelenika se nalazi s vanjske strane pećinaste
obale. Svega je 5 zelenika u grmastom rastu.
2.3 Na području Slan e uval e do Jasenove pronađeno je samo nekoliko
jedinki zelenike, koje nisu bile više od pola metra, ali sa znakovima
zastarčenosti. Izuzetak je jedan grm s do 4 m visokim stabalcima {nedaleko
svjetionika).
Međutim u ovom području, na udaljenosti od cea 200 m od mora u
sastojini bijelog graba nalazi se primjerak zelenike. To je mali grm, koji je
nesumnjivo nastao iz sjemena donesenog po ptici. Tu je bilo i više 1—2
godišnjih biljaka zelenika.


2.4 Lokalitet Zagor i najveći je lokalitet zelenike, jer se ona nalazi
na površini od oko 10 ha. Danas je areal manji, jer su u istočnom dijelu
sagrađene kuće, posebno u najnovije doba. Tako npr. danas više nema zelenike
s gornje strane ceste do Kalvarije, gdje sam je konstatirao još
1971. godine kada na tom mjestu nije bila sagrađena ni jedna kuća. U ovom
lokalitetu zelenike nalazi se i hotelski kompleks »Zagori«. Međutim u hotelskom
kompleksu gotovo do mogućeg maksimuma očuvana je ne
samo zelenika nego i ostale vrste šumskog drveća koristeći ga za parkovno
oblikovanje. Također sačuvani su primjerci zelenike u vrtovima pojedinih
vila. Tako npr. u vrtu kuće Bribirska obala br. 35. postoji 6 stabala
zelenike od kojih je najjače visoko 5,50 m s deblom dužine 1,85 m i pp 26
cm (opsega 80 cm). Poput navedenih stabala česmine u ulici Bribirska obala