DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 55     <-- 55 -->        PDF

rast mogle nastaviti sve dok im žila srčanica ne naiđe na kamenu ploču.
U predjelu Podrebar nalaze i dva stabla česmine visoka 5—6 m, koja su,
sudeći po kori, starija od ostalih. Na oba lokaliteta ima samoniklog lovora,
lemprike i dosta prirodnog podmlatka crnog bora.


SI. 4. Pogled na sastojinu česmina — crni bor u predjelu Čelca—Hrast


je. U prednjem planu na prijašnjoj livadi izdanačka stabla crnog ja


sena i samonikli crni bor.


1.23 Na uzvisini iznad, već prije navedene, Slan e uval e početkom
stoljeća podignuta je kultura crnog bora. Za vrijeme rata ta je kultura posječena,
kako mi rekoše dva mještana, u cilju opskrbe drvom stanovnika
Selaca. Poslije oslobođenja ponovo je pošumljena i to alepskim i crnim
borom sa sadnicama, a česminom sa žirom. Od te sadnje ustanovljena su 4
stabalca visoka između 1,80 i 3,0 m, te više grmova visokih do 1 m. Sve
jedinke dobrog su zdravstvenog izgleda.
1.24 U jednoj ogradi pored starog puta iznad zaselka Pe r ka ti uz
sam suhozid nalaze se tri stabla iz zajedničkog panja. Najjače stablo visoko
je 4 m. Kako se ta stabla nalaze na napuštenom poljoprivredno korišćenom
zemljištu i uza sam zid vjerojatno potječu od sadnje žira. Što su tri na jednom
panju to može biti posljedica, da je posađeno u jamu više žireva.
1.25 Ispod (poljskog) puta koji spaja mjesto Maneštre i uvalu Bršljanovicu
nalaze se dva stabla česmine. Jedno stablo nalazi se u sredini čestice,
koja je, kao i sve okolne, svojedobno bila obrađivana a danas obrasta kako
bjelograbićem tako i crnim jasenom te crnim borom. Ovo stablo na 1,30
m ima promjer 20 cm (opseg 64 cm) a visinu 6 m, time, da dužina debla
iznosi 1,80 m. Iz žilišta izbilo je 5 izdanaka visine do 1,5 m, od kojih su