DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stablo br. 1: 43 — 13,5 cm; 5 m;
stablo br. 2: 26 — 8,0 cm, 8 m;
stablo br. 3: 49 — 15,5 cm, 5 m;
stablo br. 4: 26 — 8,0 cm, 5 m;
stablo br. 5: 20 — 6,0 cm, 5 m;
stablo br. 6: 40 — 13,0 cm, 4 m;
stablo br. 7: 29 — 9,5 cm, 5 m;
stablo br. 8: 40 — 13,0 cm, 5 m;
stablo br. 9: 63 — 20,0 cm, 8 m;
stablo br. 10: 30 — 10,0 cm, 6 m;
stablo br. 11: 37 — 12,0 cm, 7 m.


Ne samo ova nego i ostala stabla dobrog su zdravstvenog stanja. Porijeklom
su izdanačka ali, koliko se moglo na osnovu oblika žilišta ustanoviti, i
iz sjemena. Redovno se nalaze među stablima hrasta medunca nešto jačih
promjera i visine. Daljnji razvoj tih, kao i onih nemjerenih, stabala česmine,
a posebno u visinu, ovisi o staništu na kojem se nalaze. Ipak manji broj
moći će se razviti u lijepa stabla, u stabla s relativno dobrim deblom. Takva
su npr. od mjerenih ona stabla pod br. 9—10.


Ispod i u blizini odraslih stabala česmine nalazi se i podmladak. Podmladak
od jedno do dvogodišnjih biljaka, a u znatno manjoj mjeri i odrasliji,
što ovisi i o količini svijetla koje dopire kroz krošnje većih stabala. Pojedina
odraslija stabalca razvijaju se u obliku grma, što je vjerojatno posljedica
prevršivanja ili lomljenja grana (uz obalu vodi staza, kojom se kreću
i turisti).


1.15 U sjeverozapadnom dijelu predjela Zagor i na površini od oko
1 ha česmina je sastavni dio mješovite sastojine s bijelim grabom, meduncem
i crnim jasenom. Stabla česmine su dominantna (si. 2) dok bijeli grab
kao podstojni dio sastojine svojim obrastom gotovo onemogućuje pristup u
sastojinu.
Ovdje ima stabala česmine visokih i od 10 m, a promjera u 1,30 m 20-25
cm. Pojedina stabla česmine zalaze i do 250 m u kopno. I ovdje ima dosta
podmlatka česmine, a njegovo opstojanje ovisi o gustoći sastojine te će ga
se malo bez intervencija čovjeka (čišćenja, prorede) održati.


1.16 U ulici Bribirska obala u Novom na granici parcela kbr.
6 i 7 nalaze se jedno do drugoga dva stabla česmine (si. 3). Opseg na 1,30 m
jednog iznosi 70 cm, a drugog 46 cm odnosno promjeri 22 i 14 cm (zanimljivo
je da opsezi na visini od 0,80 m iznose 80 i 48 cm što odgovara promjerima
od 26 i 15 cm). Visina debljeg stabla iznosi 5,50 m. Razvila se iz jednog
panja, dakle prije njih bilo je znatno deblje stablo. Danas je cio predjel izgrađen
(gradnja je počela između dva rata), ali je prvotno tu bila šuma.
Na tom području nije pronađeno ni jedno daljnje stablo, pa se može zaključiti
da ih ni u šumi nije bilo, jer bi inače bar po koje ostalo na neizgrađenim
prostorima ili u vrtovima kuća kao što je ostala zelenike.
1.17 Na cijelom istraživanom području nalazi se još jedan lokalitet i to
u samom mjestu Novi. Poviše današnje autobusne stanice odnosno na rubu
predjela (poluotoka) L i š a n j nalaze se tri stabla. To su: