DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 51     <-- 51 -->        PDF

1.13 Na dnu uvale Bršljanovica nalaze se dva stabla česmine.
Nalaze se uz vikend-kuće oko kojih nije vršeno »dotjerivanje« prvotne vegetacije
odnosno šumske vegetacije. To je bjelograbova šuma u kojoj se nalazi
bjelograbić, crni grab i hrast medunac. Stabla medunca su podjednakih
dimenzija kao stabla česmine, dok su stabla grabova tanja. Stabla
česmine ovih su dimenzija:
— prvog: promjer na 1,30 m 25 cm (opseg 78 cm), visina stabla oko 7
m, dužina debla 2,5 m time da se na 1,30 m nalazi pršljen tanjih grana;
— drugog: promjer na 1,30 m 19 cm (opseg 58 cm), visina 6 m, a dužina
debla 2,0 m.
Oba stabla dobrog su zdravstvenog stanja, a oko njih nalazi se podmladak
česmine visok do 10 cm. Zbog zasjene teško da će se moći održati.


1.14 Na potezu od uvale Bršljanovice do Slane uvale, koji je urbaniziran
bilo stambenim kućama bilo vikendicama (Manestri, Dramalj, Crikvenica,
Selce), nije pronađena česmina prirodnog porijekla. Prirodna staništa česmine
nastavljaju se od Slan e uvale . Na tom dijelu obala je gotovo okomita
i pretežno litičasta. Mestimično se nalaze uvale od kojih su najveća
Jasenova i Duboka. Visina obale iznosi oko 20 met, a teren se od obale
blago uzdiže. Izloženost je područja jugozapadna, a obalni rub zaštićen je
od neposrednog udara bure šumskim sastojinama u kojima se nalaze hrastova
stabla visoka i do 10 m, koja se nalaze u nižem dijelu sastojine sastavljene
od medunca, bijelog graba i jasena.
Prve česmine nalaze se neposredno uz Slanu uvalu. To su dvije jedinke
izrasle na pola visine obalne stijene visoke oko 5 met. Navodimo ih kao
jedinke, jer im krošnje dopiru do tla, a kako je pristup k njima praktički
nemoguć (ili vrlo težak — spuštanje uzetom), nije bilo moguće utvrditi, da
li su stabla razgranate krošnje ili skupina stabala.


Pored ovih stabala na platou, a u mješovitoj sastojini bijelog graba,
medunca, alepskog i crnog bora nalazi se 6 stabalaca česmine promjera
na 1,30 m ispod 10 cm, visokih 4—5 m. Kako se stabalca nalaze u krugu
(u sastavu 4 + 2) promjera oko 80 cm to upućuje na to, da su izdanci iz
ruba panja starijeg stabla, koje je posjećeno sve do žilišta. Prema dimenzijama
i izgledu današnjih stabalaca sječa je vršena za vrijeme II svjetskog
rata, odnosno kada su posječena i stabla borove kulture u neposrednoj
blizini.


Od ovog mjesta do cea 1 km nema česmine, a dalje se nalazi kao pojedinačna
stabla ili grupe stabala u smjesi s bijelim grabom i hrastom meduncem,
a mjestimično i s crnim jasenom. Prve česmine nalaze se na »sjedini
« između gornje i donje obalne linije. Tu su četiri skupine sa stablima
visokim oko 4 m. Kako je mjesto relativno lakše pristupačno to su današnja
stabalca izdanci iz panja od posječenih prethodnih stabala. Na istom mjestu
nalazi se i nekoliko hrastova i bijelog graba te 4 »grma« maslinice (Olea
europea var. Oleaster DC).


Na ovom potezu izmjereno je više stabala tj. opsezi na 1,30 m i procjena
visine. Dimenzije tih stabala iznose (prva brojka opseg, druga promjer
na 1,30 m, a treća visina):