DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

vice (gdje je još prije desetak godina bilo, prema kazivanju jednog mještanina,
uz brojnu sitnu stoku — ovce i tridesetak krava mlječnica, dok danas
nema ni jedne). I na tom se području naseljava kako crni bor tako i crni
jasen.


Zadata k istraživanja bio je utvrditi lokalitete i stanje zimzelenih
listača — česmine (Quercus ilex L.) i zelenike (Phillyrea variabilis Timb. et
Lor.) prirodnih populacija. Pri tom su utvrđeni i lokaliteti izvan naselja, na
koje je crnika unijeta. Utvrđeno je i postojanje lovora (Laurus nobilis L).
i lemprike (Viburnum tinus L.). Na tom području nalazi se i maslina (Olea
europea L.), koja je danas prepuštena prirodi s posljedicom opkoljavanja s
drugim vrstama.


ORIJENTACIONA SKICA LOKALITETA ČESMINE I ZELENIKE U
KVARNERSKOM DIJELU SJEVERNO HRVATSKOG PRIMORJA


Lokaliteti česmine prirodnog porijekla:


1 Predjel Boke (1.11)


2 Poluotok Kačjak (1.12)
3 Uvala Bršljanovica (1.13)


9 Lokalitet Slana uvala — Zagori (1.14)
10 Lokalitet Zagori (1.15)


11 Lokalitet Bribirska obala u Novom


12 Lokalitet u Novom — Lišanj (1.17)


Ostali lokaliteti česmine:


2 Predjel Celca (1.21)
3 Na putu kod zaseoka Perkati (1.24)
6 Između mjesta Maneštre i uvale Brš


ljanovica (1.25)
7 Predjeli Podbadanj i Podrebar u Crikvenici
(1.22)
8 Povrh Slane uvale (1.23)


Lokaliteti zelenike:


1 Predjel Boke (2.1)
4 Poluotok Kačjak (2.2)
9 Područje Slana uvala — Zagori (2.3)


10 Lokalitet Zagori (2.4)
13 Lokalitet Gradina kod Povila (2.5)
14 Poluotok Veles kod Povila (2.6)
15 Predjel Vrh nedaleko sela Smokvice


(2.7)
16 Rt Kliska (2.8)
17 Poviše magistrale km 270—272 (2.9)
18 Uz more na 273. km magistrale (2.10)
Opaska: Brojevi u zagradi su brojevi iz
teksta pod kojim su opisani lokaliteti.


Legenda slova za gradove — naselja
R = Kraljevica
I = Ivani
C = Crikvenica
N = Novi
P = Povile
K = Klenovica
S = Smokvica