DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRIRODNO RASPROSTRANJENJE ZIMZELENIH LISTACA


U GORNJEM DIJELU HRVATSKOG PRIMORJA


OSKAR PIŠKORIC, dipl. ing. šum.
ZAGREB, Proleterskih brigada br. 224/IV


SAŽETAK. Postojanje zimzelenih listača u Sjevernohrvatskomprimorju nije do sada detaljnije opisano. Rasprostranjenje zimzelenih
listača (Quercus ilex L., Phillyrea variabilis Timb. et Lor.
i dr.) u tom dijelu istražio je autor 1978/79. godine i ovdje prikazao
sve lokalitete, bilo prirodnog rasprostranjen ja bilo one na
kojima je Quercus ilex unijet. Obje ove vrste prirodno se obnavljaju
i iz sjemena. Autor je utvrdio, da se iz sjemena koje potječe
sa stabala u parkovima Crikvenice, Novog i dr. u prirodne šume
bijelog graba i medunca šire i lovor (Laurus nobilis L.) i lemprike
(Viburnum tinus L.). Dodatno je autor zabilježio i postojanje
oaze česmine u Brestovi na jugoitočnoj istarskoj obali (trajektnopristanište).


UVOD


Prilikom istraživanja o prirodnom širenju (naletom sjemena iz starijih
kultura i sastojina) crnog bora u okviru teme Republičkog zavoda za zaštitu
prirode u Zagrebu na području Vinodolskog Primorja (od Kraljevice do Novog
Vinodolskog) 1970. godine uočio sam i nekoliko primjeraka česmine i
zelenike. Kako postojanje zimzelenih listača izvan naselja, odnosno umjetno
neunešenih, nisam našao zabilježeno u literaturi ni kao profesor Srednje
šumarske škole za krš u Splitu a ni kasnije, odlučio sam provesti detaljna
istraživanja. Daljnji poticaj dao je Prof. Dr P. FUKAREK u prepisci o pripremi
njegovog predavanja održanog u Savjetovanju u Zadru 1976. god.
(lit. 2).


Istraživanja sam proveo u veljači i studenome 1978. godine te u ožujku
i travnju 1979. godine, tj. u doba, kada su listopadne listače bez lišća.


U međuvremenu sam pronašao, da je D. HIRC (lit. 3) registrirao postojanje
zimzelenih listača i u Sjevero-hrvatskom primorju, a opisano je
ovim tekstom:


»Primorske strane ukrasuje, kako već spomenusmo, i jedna vrst zimzelena
hrasta. Ovaj je hrast glatke crnkaste kore, odkuda mu valjda ime
»crnika« (Quercus ilex)...


Crnika se u Primorju još ne sbija u šumice, kao npr. u južnoj Istriji
kod Pulja, već je porasla rastreseno kao grm ili stabalce od 5 cm debljine.
U dolini Rječine ima je i oko Žaklja, tik tamošnjeg mosta, gdje smo je sami