DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 46     <-- 46 -->        PDF

POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE — ZAGREB 1976. G.


Ova edicija djelo je skupine autora,
njih sedamnaest, priznatih znanstvenih
i stručnih radnika, koji su — na
430 stranica ove publikacije — obradili,
zabilježili i historiografski »ispričali
« prošlo i donedavno stručno
djelovanje i zaokupljenost starijih generacija
ne samo Hrvatske, nego i
čitave Jugoslavije. Ova knjiga zapravo
predstavlja sažeto iznijeto stručnu
i bogatu ostavštinu naših najstarijih
šumarskih pokoljenja. Na 33C stranica
teksta prikazana je stručna građa
i prošli rad šumara u ovih 130
godina, dok je na preostalih 100 stranica
opisan razvitak gumarskog lista,
najstarijeg našeg stručnog časopisa i
slavljenika, kao i društveni rad najstarijeg
šumarskog društva od 1846.


g. sve do danas. Na kraju edicije objavljeno
je Kazalo svih autora suradnika
Šumarskog lista od 1877—1976 g.
i dodat opis fotografija i slika objav
ljenih na omotnim stranicama časopisa,
kao i Summary na 3 stranice
engleskog teksta. Knjiga je ukusno
opremljena u tvrdom povezu s ojačanim
platnenim hrbatom. Mnogobrojne
fotografije, slike, crteži, grafikoni i
tabele obogaćuju tekstualnu vrijednost
ove jubilarne edicije.
Preporučujemo radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije (Šumarijama,
Šumskim gospodarstvima, Drvnoindustrijskim poduzećima, stručnim
šumarskim i drvnoindustrijskim školama i dr.) da nabave ovu kapitalnu ediciju
za svoje, kao i za reprezentativne potrebe, za poklone i nagrađivanja pojedinaca,
organizacija, skupina i si. .


Korisno je da na ovu publikaciju upozorite i neposrednu okolinu, jer »Oni
koji zaboravljaju prošlost osuđeni su da je ponovo prožive«. Knjiga se naručuje
kod Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 41000 Zagreb, Mažuranićev
trg 11.


44