DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 43     <-- 43 -->        PDF

dijagnoze mogu dobro poslužiti pri ocjeni kvaliteta pojedinih provenijencija
(KLEINSCHMIT, 1955). Isto tako, rezultati istraživanja su pokazali da
istraživane karakteristike nisu u pozitivnoj korelaciji s intenzitetom prirašćivanja,
što je ustanovljeno i pri upoređenju pravnosti debla i intenziteta
prirašćivanja (PINTARIĆ, 1973, 1974; SCHOBER, 1969).


Konstatirano je, da i kod istraživanih parametara krošanja stabala upravo
one provenijencije koje su po intenzitetu prirašćivanja slabije imaju
najbolji oblik i izgrađenost krošnje. Slično je i između jedinki iste populacije.


Pošto najbolje jedinke po kvalitetu debla i krošnje obično nisu biološki
najjače, zadatak uzgajivača je da pomaže upravo te jedinke, jer će
na taj način doprinijeti i povećanju vrijednosti populacije. Pošto su u pogledu
kvaliteta i između provenijencija konstatirane značajne razlike, morat
će se unositi one provenijencije koje imaju sve karakteristike najbolje,
što bi doprinijelo da se i vrijednost budućih sastojina poveća.


ZAKLJUČAK


Na osnovu istraživanja oblika i izgrađenosti krošanja ariša različitih
provenijencija na oglednoj plohi Batalovo Brdo u zasadu starom 17 godina
došlo se do slijedećih zaključaka:


1. Najdulje grane ima japanski ariš te prov. 50 koja potiče iz Sudeta
(ČSSR), a kraće grane imaju provenijencije koje potiču iz zapadnog dijela
Alpa (prov. 12-2).
2. Kod vitkosti grana, koja je ispitivana na osnovu odnosa između duljine
i promjera grane u osnovi, postoje između ispitivanih provenijencija
značajne razlike. Prema koeficijentu vitkosti grana na trećem pršljenu od
vrha, najpunodrvniji je japanski ariš, i provenijencije koje potiču iz Karpata,
dok manji koeficijent vitkosti imaju provenijencije koje potiču iz
Alpa.
3. Najmanje grana između pršljenova imaju provenijencije ariša koje
potiču iz zapadnog dijela Alpa, Dunkeld hibrid (prov. 29) i japanski ariš,
a najveći broj grana je konstatiran kod provenijencija koje potiču iz Karpata,
odnosno iz istočnog dijela areala evropskog ariša.
4. Najveći kut insercije (otklona) grana konstatiran je kod japanskog
ariša, na drugom mjestu je ariš koji potiče iz Alpa, a najmanji kut insercije
ima evropski ariš iz Karpata.
5. Po obliku i izgradnji krošnje, najbolji je Dunkeld hibrid (prov. 29)
i japanski ariš. Oko prosjeka za cijelu plohu nalaze se provenijencija iz područja
Karpata (prov. 50) i jedna provenijencija iz Alpa (prov. 1). Ispod prosjeka
je šest provenijencija, a najlošija je jedna provenijencija iz Karpata
(prov. 59-2) i jedna provenijencija iz Alpa (prov. 2).
6. Nastavak započetih istraživanja i uzimanje u obzir još nekih parametara
koji uopće nisu ili nisu dovoljno istraženi mogao bi dati nove elemente
u pogledu ocjene kvaliteta pojedinih provenijencija.