DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Na prvom pršljenu od vrha najmanji otklon grana je imala prov. 50,
a najveće japanski ariš. F-test je pokazao slučajne razlike i između blokova
i između tretmana, dok su rezultati t-testa slijedeći:


Od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka samo u četiri slučaja su razlike
signifikantne, ali je značajno konstatirati da su razlike signifikantne
između japanskog ariša s jedne te dvije provenijencije ariša iz Karpata i
sudetskog ariša s druge strane.


Na drugom pršljenu od vrha najmanji otklon grana je imala prov. 52,
a najveći prov. 2. Analiza varijanse je pokazala da je ogled u cjelini homogen,
jer F-test nije pokazao da postoje signifikantne razlike između tretmana.
Rezultati t-testa su slijedeći:


Na trećem pršljenu od vrha najmanji otklon grana ima provenijencija
51, a najveći japanski ariš. F-test je pokazao da ne postoje značajne razlike
između blokova i između tretmana, a t-test je dao slijedeće rezultate:


KENDAL-ov koeficijent saglasnosti rangova provenijencija prema otklonu
grana za tri posmatrana pršljena se statistički značajno razlikuje
od nule i iznosi W = 0,78, što praktično znači da u 61% slučajeva nije bilo
bitnijih pomjeranja u rangu provenijencija.


Na osnovu rezultata mjerenja može se konstatirati, da u sva tri slučaja
ne postoje velike razlike u otklonu grana, ali se ipak moglo utvrditi da u
pogledu otklona grana japanski ariš odskače od ostalih provenijencija i da
je kod njega otklon grana i najveći. Slična konstatacija je utvrđena i prilikom
ranijih istraživanja (PINTARIĆ, 1974).


Kod svih provenijencija je najmanji otklon grana na prvom pršljenu od
vrha, a na trećem je kod svih provenijencija najveći. Porast otklona grana
od prvog prema trećem pršljenu nije kod svih provenijencija ravnomjeran.


38