DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

t-test je pokazao nešto manje signifikantne razlike između pojedinih
provenijencija, ali i signifikantnost nije ista kao i u slučaju broja grana
između prvog i drugog pršljena.


U rangu provenijencija prema broju grana između prvog i drugog
te trećeg i četvrtog pršljena postoji visok stepen saglasnosti. Spirmanov
koeficijent korelacije ranga se statistički značajno razlikuje od nule i
iznosi 0,90.


Iz rezultata istraživanja se može zaključiti da između provenijencija
ariša postoje razlike u broju grana između pršljenova. Kod evropskog ariša
najmanji broj grana imaju provenijencije iz zapadnog dijela areala, a najveći
provenijencije iz Karpata. Najmanji broj grana konstatiran je kod prov.
29 (Dunkeld hibrid) i kod japanskog ariša.


OTKLON (INSERCIJA) GRANA


Otklon (insercija) grana je značajna karakteristika u ocjeni kvaliteta
stabla, jer od njega ovisi i prirodni proces čišćenja grana i zdravstveno
stanje debla. Ukoliko su grane horizontalni je, položitije, proces prirodnog
čišćenja od grana je brži, tako da se dobije i kvalitetnija drvna masa. S
druge strane, jedinke sa strmim granama, manjim otklonom grana, su vitalnije
te potiskuju jedinke s više položitijim granama, iz čega bi se moglo
zaključiti, da je u prirodnim populacijama učešće stabala s položitijim
granama sve manje. Pošto se prema KLEINSCHMIT-u (1955, 1959) kod ariša
u toku vremena otklon grana mijenja neznatno, rane dijagnoze mogu dobro
poslužiti da se i u budućnosti ocijeni kvalitet stabla. PINTARIĆ (1974),
SCHOBER (1967), KLEINSCHMIT (1955) i drugi utvrdili su da i između
pojedinih provenijencija ariša postoje znatne razlike u pogledu učešća stabala
s položitijim i strmim granama, i da je ta osobina nasljedna, ali je
uslovljena i okolinom.


Na oglednoj plohi Batalovo Brdo utvrđen je otklon grana na sedmogodišnjim
biljkama (PINTARIĆ, 1974), a drugo mjerenje otklona grana obavljeno
je deset godina kasnije, tj. kada je starost ariša bila 17 godina.


U 7. godini mjeren je otklon grana na trećem pršljenu od vrha, dok
je u 17. godini otklon grana mjeren na prva tri pršljena od vrha. Rezultati
mjerenja otklona grana na 17 godina starim biljkama prikazani su u tab. 5.:


Tab. 5. Otklon (insercija) grana