DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Od 45 upoređenja dva prosjeka, razlike su signifikantne u 17 slučajeva.
U najviše slučajeva su razlike signifikantne kod prov. 12-2 i prov. 52. Nije
se moglo utvrditi da postoje značajne razlike između populacija ariša iz
Alpa i Karpata te japanskog ariša.


Na trećem pršljenu od vrha najmanji koeficijent vitkosti je ponovo
konstatiran kod prov. 12-2, a najveći kod japanskog ariša. Najveće vrijednosti
ovog koeficijenta su konstatirane kod japanskog ariša, zatim kod
provenijencija ariša koje potiču iz Karpata, a najmanje prosječne vrijednosti
imaju provenijencije ariša iz Alpa.


F-test je pokazao, da su između blokova razlike slučajne, dok između
tretmana postoje signifikantne razlike uz rizik od 1%, dok je t-test dao
slijedeće rezultate:


Provenipro
v e n i j e n c i j a
jencija 12-2 52 1 51 59-2 2 29 9a


12-2 X X XX XX XX XX


j . ans XX XX XX XX
50 XX X
Od 45 upoređenja dva prosjeka, u 12 slučajeva postoje signifikantne
razlike, a najviše signifikantnih razlika je bilo u odnosu na provenijenciju
12-2, što znači da najzapadnija provenijencija evropskog ariša ima značajno
manji koeficijent vitkosti grane u odnosu na gotovo sve provenijencije.


Nije se moglo ustanoviti da li postoje značajne razlike između populacija
ariša iz Alpa i iz Karpata, ali je značajno konstatirati da najzapadnija
provenijencija ima i najmanji koeficijent vitkosti grane, dok japanski ariš,
koji se nalazi na krajnjem istoku areala ariša ima najveći koeficijent vitkosti
grane, što je uslovljeno prije svega većom dužinom grana.


KENDAL-ov koeficient saglasnosti rangova provenijencija prema koeficijentu
vitkosti grane za tri analizirana pršljena se statistički značajno razlikuje
od nule i iznosi: W = 0,82, što praktično znači da u 67% slučajeva nije
bilo znatnijih promjena redoslijeda provenijencija.


BROJ GRANA IZMEĐU PRŠLJENOVA


Zapažanja, koja su obavljena na početku istraživanja, pokazala su da
se u javljanju grana između pršljenova kod pojedinih provenijencija ariša
postoje razlike, tj. da ima provenijencija s većim i s manjim brojem grana
između pršljenova. Pošto ove grane mogu biti od značaja za kvalitet drvne
mase, ispitala se i brojnost grana na istraživanim stablima te je izvršeno
upoređivanje između provenijencija. Za ovu svrhu izbrojane su grane između
prvog i drugog pršljena od vrha te drugog i trećeg pršljena od vrha, a
istovremeno su izmjerene i dužine svih grana između pršljenova.


Rezultati ovih istraživanja prikazani su u tab. 4.: