DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Na drugom pršljenu od vrha najpunodrvnije grane ima prov. 29 i jap.
ariš, a najmanju punodrvnost prov. 9a. F-test je pokazao da između blokova
ne postoje signifikantne razlike, dok su između tretmana razlike signifikantne
uz rizik od 1%. t-test je dao slijedeće rezultate:


Od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka razlike su signifikantne u 14 slučajeva.
Značajno je da su razlike signifikantne u odnosu na jednu provenijenciju
iz Alpa (prov. 9a) i jednu provenij-enciju iz Sudeta (prov. 50).


Na trećem pršljenu od vrha, najpunodrvnije grane ima prov. 29 i jap.
ariš, a najmanju punodrvnost grana ima prov. 12-2, koja potiče iz zapadnog
dijela areala e. ariša (italijanskih Alpi).


F-test je pokazao da između blokova postoje značajne razlike uz rizik
5%, dok su između tretmana te razlike slučajne, t-test je pokazao slijedeće
rezultate:


Kako se vidi, od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka, razlike su signifikantne
samo u šest slučajeva, što znači da u većini slučajeva ispitivani
odnos nije uslovljen od provenijencije, nego i drugi faktori mogu imati značajnu
ulogu.


Ako se usporede vrijednosti ovog parametra po pršljenima, vidi se da
su grane najpunodrvnije na prvom pršljenu od vrha i da sa starošću grana
opada i punodrvnost, što je uslovljeno različitim intenzitetom prirašćivanja
u debljini i na osnovi grane.


KENDAL-ov koeficijent saglasnosti rangova provenijencija prema odnosu
promjera na osnovi i sredini grane za tri analizirana pršljena se
statistički značajno razlikuje od nule i iznosi: W = 0,80, što praktično znači
da u 64% slučajeva nije bilo znatnijih pomjeranja u redoslijedu provenijencija.


KOEFICIJENT VITKOSTI GRANE


Pod koeficijentom vitkosti grane podrazumijeva se odnos između dužine
grane i debljine grane u osnovi.
U tab. 3 prikazane su prosječne vrijednosti ovog koeficijenta po provenijencijama: