DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PROUČAVANJE OBLIKA I IZGRAĐENOSTI KROŠNJE ARIŠA


(Larix sp.) RAZNIH PROVENIJENCIJA


PINTARIĆ KONARD, KOPRIVICA MILOŠ


Šumarski fakultet u Sarajevu


SAŽETAK. U radu se analizira oblik i izgrađenost krošnjeariša (Larix sp.) raznih provenijencija. Istraživanja su izvršena u
okviru II Internacionalnog ogleda s arišem različitih provenijencija.
Analizirana je duljina grana, odnos između promjera u osnovi
i na sredini grane, koeficijent vitkosti grane, broj grana između
pršljenova, insercija grana te oblik i izgrađenost krošnje.
Ustanovljeno je da kod pojedinih karakteristika između provenijencija
postoje značajne razlike. Kako ove karakteristike utiču
značajno na kvalitet drveta, prilikom izbora provenijencija za određena
staništa i o ovim karakteristikama treba voditi računa.


UVOD


Općenito, pri podizanju zasada kako autohtonih tako i alohtonih vrsta
drveća, pored očekivane proizvedene količine drvne mase, vrijednost šume
ovisi i od kvaliteta. Kod nekih vrsta drveća je u populacijama kvalitet stabala
prilično homogen (smrča, jela), dok je kod drugih vrsta drveća varijabilnost
stabala u pogledu kvaliteta veoma velika (o. bor, ariš, bukva, hrast)
(BONNEMANN, 1971/72). I unutar jedne vrste drveća između pojedinih populacija-
ekotipova u pogledu kvaliteta stabala postoje značajne razlike (SCHOBER,
1967; PINTARIĆ, 1973). Zato se pri izboru vrsta drveća i provenijencija
za određene ekološke uslove o tim razlikama mora voditi računa.


U okviru II Međunarodnog ogleda s arišem različitih provenijencija,
pored praćenja prirašćivanja, učesnici su obavezni da prate i kvalitet stabala
pojedinih provenijencija, kako bi se na taj način na koncu dala i konačna
ocjena u pogledu prirašćivanja i kvaliteta pojedinih provenijencija.


U ovom prikazu želi se ocijeniti vrijednost pojedinih provenijencija
ariša na osnovu izgrađenosti krošnje i na osnovu ocjene elemenata koji
učestvuju u izgradnji krošnje (dužina grana, otklon grana, debljina grana
itd).


METOD RADA


Na oglednoj plohi Batalovo Brdo sa arišem različitih provenijencija u
starosti od 17 godina proveden je premjer sastojine i obračunati su neki
+aksacioni elementi (KOPRIVICA, 1977). U istoj starosti provedena je i prva