DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Rezultati ispitivanja


relativnog produljenja (% istezanja), granicu razvlačenja i prekidnu čvrstoću
(MPa), rađeno po standardu JUS G.S2.612, za PENG-epruvete držane 24 mjeseca
u čistom tlu (crvenica i glinasta ilovača) i 2 mjeseca u tlu sa dodatkom nafte
i naftinih derivata. MPa = Mega Paskala = 0,1 Kp/cm-


ZAKLJUCAK
Ovo su prvi preliminarni rezultati takovih ispitivanja u našoj literaturi,
koji nam mogu reći, da cijevi ili neki predmet izrađen od polietilena niske
gustoće položen u tlo može dugo odoljevati raznim »faktorima« tla a da se
pri tome značajnije ne promijene mehanička svojstva. Međutim, kod zagađenja
tla sa PENG-cijevima naftom ili naftinim derivatima vrlo brzo nastupaju
nepoželjne mehaničke promjene u polietilenu niske gustoće, što može
rezultirati pucanjem cijevi.
Ova i slična ovim preliminarnim ispitivanjima (MUNJKO i MLINAC,
1978., 1979. a i b) nastavljaju se 1980. godine.


LITERATURA
Fleš , D. (1979): Usmeno izlaganje na »Okruglom stolu« Znanstvenog savjeta za
naftu pri JAZU — (Zagreb, 10. 5. 1979.), rad u tisku.
Mlinac , M., Munjko , M. (1979): Razgradnja punila u polietilenu niske gustoće.
VI Jugoslavenski simpozij o herniji i tehnologiji makromolekula. Novi Sad
(17—19. 1. 1979.). Glasnik hemijskog društva Beograd. Knjiga 44 (sveska 1—2)P
19, str. 87 i 140.
Munjko , I., Mlinac , M. (1978): Biološka rezistencija polietilena niske gustoće
za distribuciju otpadnih i pitkih voda. Zaštita ´78. Sinopsisi referata. 20—21.
Beograd. Rad u tisku.
Munjko, I., Mlinac, M., Cvetnić, Z. (1979): Značaj biološke razgradnje
organskog punila u plastici na ekologiju voda. X Savetovanje »Otpadne vode«
Tara. Zbornik radova. 19—38. »Jugoenergetik« — Beograd.