DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 29     <-- 29 -->        PDF

METODIKA RADA


Pokusi biološke rezistecije polietilena niske gustoće (PENG), rađeni su
sa standardnim polietilenskim epruvetama (JUS G.S2. 612), koje su stavljene
u određenu vrstu tla. U 2 kg tla crvenice sa otoka Iža ili 2 kg glinaste ilovače
s područja Žitnjaka (kod Zagreba), stavili smo 30 komada standardnih
PENG-epruveta, u plastičnu posudu i držali pod prirodnim uvjetima (s vanjske
strane prozora Laboratorija za kontrolu voda INA-OKI-Zagreb u zgradi
Instituta s južne strane).


Nakon određenog vremena vađene su PENG-epruvete i podvrgnute mehaničkim
ispitivanjima na determinate: istezanje, granica razvlačenja i prekidnu
čvrstoću a dobiveni rezultat komparirani su sa »nulta«-probom (PENG


epruvete izrađene od istog materijala, koje nisu bile izložene utjecaju
mikroflore tla i kasnije nafti i naftinim derivatima) u tabeli 1.


Zatim smo dio PENG-epruveta (po 5 komada za svaku probu) izvadili
iz čistog tla nakon 2 god. stajanja (crvenice i glinaste ilovače) i stavili u
posebne posude:


posuda br. 2 = 1 kg glinaste ilovače + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ml
posuda br. 2 = 1 kg glinaste ilovače + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ni
nafte »B«
posuda br. 3 — 1 kg crvenice + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ml benzina
posuda br. 4 = 1 kg glinaste ilovače + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ml benzina
posuda br. 5 = 1 kg crvenice + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ml stirena
posuda br. 6 = 1 kg glinaste ilovače + 5 kom. PENG-epruveta + 100 ml stirena.


Nafta za pokuse uzeta je iz naftonosnog polja Beničanci, dok su stiren i
benzin proizvod INA-OKI-a.


Nakon polijevanja tla (i PENG-epruveta) s određenom tvari posude su
držane po prirodnim uvjetima 60 dana nakon čega su vađene PENG-epruvete
i podvrgnute mehaničkim ispitivanjima, a dobiveni rezultati komparirani
sa prethodnim ispitivanjima (tabela 1).


Također su rađena neka mikrobiološka ispitivanja tla prije i nakon
polijevanja s naftom i naftinim derivatima, koja pokazuju znatan porast
broja bakterija i plijesni nakon polijevanja.


DOBIVENI REZULTATI I DISKUSIJA


Ako pogledamo dobivene rezultate u tabeli 1 vidimo, da mikroflora tla
u vremenu trajanja ispitivanja ne djeluje značajnije na mehanička svojstva
polietilena niske gustoće. Da li tu biološku rezistenciju treba pripisati prirodi
PENG-a ili nedovoljnoj osjetljivosti metoda mehaničkog ispitivanja? Međutim,
kada smo dodali na tlo (u kome se nalaze već dvije godine epruvete
PENG-a) naftu i naftine derivate, u vrlo kratkom vremenu došlo je do značajnijih
promjena u rezultatu mehaničkih ispitivanja PENG-a, koje pokazuju
naglo starenje (»krutost« vidi tabelu 1).