DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 28     <-- 28 -->        PDF

U OKI-u se proizvode razni tipovi Okitena, koji imaju razne namjene.
U poljoprivredi se P. E. filmovi koriste za izradu plastenika, pokrivanjezaštitu kultura itd, u građevinarstvu za vodovodne instalacije, mjesni transport
pitke vode, pretakanje vina. Za sve tipove Okitena, koji se koriste u
navedene svrhe dobiven je atest o njihovoj higijensko-zdravstvenoj ispravnosti
od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske.


Polietilenu dodaju se inicijatori na bazi organskih peroksida (tercijarni
butil peroksidi-2-etil heksoat, tercijarni butil perbenzoat ili di-tercijarni butil
peroksid), koji nakon raspada u gotovom proizvodu ne prelaze 0,1%.


Zatim se P. E. dodaju aditivi, da bi se omogućila bolja prerada, te da
bi se poboljšale neke osobine, zaštitilo od starenja i si. Od aditiva to su
razni antioksidansi, sredstva koja štite P. E. od oksidacije. To su bezbojne
tvari, koje ne migriraju na površinu, nisu isparljivi niti otrovni, nemaju
mirisa niti okusa i to su slijedeće tvari: — NN´-di-beta-naftilparafenilendiamin
u maksimalnoj koncentraciji od 0,1*/», — di(2-hidroksi-3 alfa-metilcikloheksil-
5-metilfenil)metan maksimalna koncentracija do 0,1%- — 4,4-tio-di(6 tercijarni-
butil-m-krezol) u maksimalnoj koncentraciji do 0,1% (maksimalno dozvoljena
koncentracija = 0,5%), — 2,6-ditercijarnibutil p-krezol u maksimalnoj
koncentraciji do 0,05% (maksimalno dozvoljena koncentracija 0,2%).


Zatim dolaze sredstva kojima se postiže klizanje filma, to su smjese
amida masnih kiselina i to stereamida, oleamida i erucilamida. Ta sredstva
nisu otrovna, nemaju mirisa niti okusa, a dodaju se u maksimalnoj koncentraciji
do 0, 1% i maksimalno dozvoljenoj koncentraciji od 0,2%.


Od sredstava koja sprečavaju lijepljenje filma kod prerade dodaju se
aditivi na bazi silicijevog oksida u maksimalnoj koncentraciji do 0,6%.


Kao aditivi koji sprečavaju starenje tj. štite P. E. od UV-zračenja, za
cijevi koristi se čađa u maksimalnoj koncentraciji do 2,5%, a za filmove
koji se koriste u poljoprivredi UV-apsorberi kao što su: 2(2´-hidroksi-3´, 5´-
diterc butilfenil-5-kloro-benzotriazol) u maksimalnoj koncentraciji od 0,3%.
U svijetu se zanj kreću koncentracije do 0,5%.


Nezgoda autocisterne za prijevoz aromatskih ulja uzrokovala je znatno zagađenje
tla.