DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UTJECAJ MIKROFLORE NAFTE NA MEHANIČKA SVOJSTVA


POLIETILENSKIH CIJEVI


Dr IGNAC MUNJKO, mr. prof. biol.


Zavod »BIROTEHNIKA«, Zagreb, Gundulićeva 24.


SAŽETAK. Polietilenske cijevi nalaze široku primjenu za transport
raznih tekućina u poljoprivredi, industriji i građevinarstvu.
Međutim, nas je zanimalo kako utječe mikroflora nekog tla na
mehanička svojstva polietilenskih cijevi i kada je to tlo zagađenonekim slučajem (razne vrsti udesa) naftom ili naftnim derivatima.
Preliminarna ispitivanja pokazuju, da mikroflora crvenice
i glinaste ilovače kroz dvije godine nije pokazala značajan utjecaj
na mehanička svojstva polietilena niske gustoće, koliko je to
pokazalo isto tlo zagađeno određenom količinom nafte i stirena
kroz dva mjeseca!


UVOD


Plastične mase danas nalazimo na svim poljima ljudske djelatnosti.
Petrokemikalije zastupljene su samo sa 4% u naftnoj industriji, ali se njihovi
proizvodi javljaju s 35% na polju ljudskih djelatnosti. Prerada plastičnih
masa trebala bi donijeti ogromne uštede na potrošnji naftinih derivata.
Tako na primjer 1 cm debela ploča od polistirena daje isti izolacioni efekt
kao cigla od 30 cm debljine. Oblaganjem stanova plastikom uštedilo bi se
na ogrijevu oko l,5xl06 t nafte (FLEŠ, 1979.). Međutim, mnoge količine
plastičnog materijala završavaju u otpadu, koji predstavlja ekološki problem.
Široko područje primjene našle su polietilenske cijevi zbog male specifične
težine, lake za rukovanje i transport, savitljive su, što omogućuje namatanje
u kolute, te se smanjuje broj spojnih mjesta, a prilikom polaganja
lako se prilagode terenu, gdje omogućuju brzo i lako polaganje i ne
zahtijevaju duboke jarke, zbog male toplinske provodljivosti polietilena
smanjuje se mogućnost zamrzavanja, otporne su na udarac, neosjetljive na
udarce tlaka, a gubici zbog trenja su mali, nema opasnosti od korozije jer
posjeduju veliku otpornost na različite kemikalije i mikroorganizme.


Polietilen koji se proizvodi u INA-OKI-u (Okiten) je niske gustoće, odnosno
visokotlačni. Nastaje polimerizacijom monomera etilena pod pritiskom
od 1000 do 3000 atm i na temperaturi od 100 do 300° C. Kao inicijatori polimerizacije
koriste se organski peroksidi. Polietilen ima parafinsku strukturu
(na jednu molekulu P. E. dolazi samo jedan dvostruki vez iz metilenske
skupine), pa zbog takve praktički potpune zasićenosti molekule, polietilen
(P. E.) spada među najstabilnije, odnosno najinertnije plastične
mase.


25