DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 24     <-- 24 -->        PDF

materijale. Drvo kao građevni materijal ima vrlo često prednosti, a ta promjena
nastala je zbog sve veće i šire mogućnosti upotrebe lijepljenog drva
odnosno novih metoda građenja industrijski proizvedenim drvnim materijalom
te upotrebom savršenijih konzervansa koji također osiguravaju sigurniju
i povoljniju upotrebu klasičnog drva. Na si. 2. prikazana je skica poprečnog
presjeka mosta izvedenog od lijepljenog drvnog materijala koji se
može upotrijebiti na glavnim šumskim transportnim sistemima prijevoza,
a izvodi se na području šumskih gospodarstva u nekim zemljama suvremenog
gospodarenja šumama.


5.
PERSPEKTIVA GRADNJE OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
KONSTRUKCIONIM DRVOM
Uzimajući u obzir sadanje stanje primjene konstrukcionog drva u izgradnji
navedenih objekata treba postaviti pitanje da li je tehničko-ekonomski
opravdano, da se konstrukcije od klasičnih drvnih materijala više ne
upotrebljavaju u izgradnji šumskih transportnih sistema prijevoza i koji
bi bili uvjeti ponovne upotrebe tih materijala. Da bi mogli odgovoriti na
postavljeno pitanje potrebno je dati podatke o iskustvu odnosno primjeni
konstrukcionog drva u izgradnji tih objekata u nekim drugim zemljama
racinalnog gospodarenja šumama. Prema podacima u literaturi danas u
evropskim zemljama Čehoslovačkoj, Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj i Švedskoj,
većinom se u šumskim područjima grade betonski, armirano-betonski,
prednapregnuti betonski i čelični mostovi (lit. 9). Međutim u SSSR-u i SAD
(lit. 6,15 i 4) izvode se mostovi šumskih transportnih sistema primjenom
konstrukcionog drva a također i mostovi na cestovnoj mreži javnog prometa.
U SAD-u prilikom ekonomske analize pokazalo se, da su uz trajnost
od 40 do 50 godina u serijskoj izgradnji, mostovi manjeg raspona od impregniranog
drva 1,5 puta jeftiniji od čeličnih, a armirano-betonski 3,1
puta skuplji od drvenih (lit. 12).


Osnovni preduvjeti uspješno izvedene konstrukcije građevinskog objekta
primjenom različitih građevnih materijala su trajnost, postojanost oblika
i povoljne odnosno jeftine cijene izgradnje. Drvene konstrukcije mogu u izgradnji
objekta potpuno i uspješno udovoljiti navedenim preduvjetima u
konkurentnoj borbi s ostalim materijalima. Razumljivo je, da pri toj suvremenoj
izgradnji objekata drvom, treba primijeniti industrijski i montažni
način građenja, kao važan utjecajni činioc za uspjeh u tehničko-ekonomskom
pogledu. Kako je već naprijed navedeno posebnu pažnju treba
obratiti upotrebi lijepljenog drva pored klasičnog, konzerviranog novim sigurnim
konzervansima, no u svakom slučaju pri izboru drvnog materijala za
gradnju objekata preporučljivo je i nužno upotrijebiti onaj materijal za koji
se s tehničko-ekonomskog stanovišta dokaže opravdanost njegove primjene.
Konačno važno je napomenuti mogućnost upotrebe prednapregnutog
drva, koje se danas samo primjenjuje u izgradnji objekata visokogradnji,
ali daljnjim razvojem može se u budućnosti očekivati njegova primjena
i u građenju mostova i propusta na šumskim prometnicama, što će još više
proširiti upotrebu drvnog materijala.