DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 22     <-- 22 -->        PDF

gornji stroj se često izvodi prenosiv, a većinom se nastoji da se nakon završetka
eksploatacije šumskog kompleksa drvena građa tih objekata korisno
upotrijebi u daljnjoj preradbi drva.


4.2 Objekti šumskog transportnog sistema prijevoza
Šumska transportna putna mreža sistema prijevoza priključuje se na
cestovnu mrežu javnog prometa, služi potrebama gospodarenja šumama sa
zadatkom da omogući vožnju motornim vozilima (kamionima) tokom cijele
godine. Osnovni zadatak te mreže šumskih putova je osvajanje šumskog
područja odnosno njegovo otvaranje u gospodarskom smislu a po svojim
karakteristikama znatno se razlikuje od cestovne mreže javnog prometa.
Na osnovi obima prometnih tokova, kao i važnosti pri povezivanju s proizvodnim
središtem može se putna mreža transportnog sistema prijenosa
kategorizirati na glavne tj. magistralne i sporedne putove prve i druge kategorije.
S tim u vezi izgradnja objekata, tj. cestovnih mostova i propusta
različite je izvedbe već prema navedenim kategorijama putova.


Odmah po završetku drugog svjetskog rata pa do cea 1970. godine svi
objekti šumskog transportnog sistema prijevoza grade se pretežno upotrebom
drvnog konstrukcionog materijala. Na glavnim šumskim putovima
kao stalnim prometnicama gradili su se mostovi s jednostavnim i složenim
glavnim nosačima, zatim sa sedlima, košnicama i razuporama, a rijetko sa
zategama i daščanim nosačima. Za razliku od mostova na glavnim šumskim
putovima izgradnja tih objekata na sporednim putovima izvodila se je samo
s jednostavnim grednim nosačima. Pri ovoj izgradnji mostova transportnog
sistema prijevoza na glavnim i sporednim putovima upotrebljavalo se je
klasično drvo bilo prosušeno ili sirovo, četinjavo ili bjelogorično drvo koje
je bilo kadkada premazano antiseptičkim sredstvima.


Kao primjer takve izgradnje navodi se most preko vodotoka Vrbanje
na glavnom šumskom putu »Vigošća potok« (si. 1.) statičkog konstruktivnog
sistema dvostruke razupore, s tri otvora (pojedinog računskog raspona
12,25 m) koji je izgrađen 1960. godine od klasičnog drva (jelovine) s upotrebom
konzervansa. Projektiran je bio za odvijanje prometa šumskih vozila
a godine 1970. zamijenjen je s armirano-betonskom konstrukcijom. Izgrađen
je na području P. D. I. »VRBAS«, Banjaluka.


Nakon tog vremenskog razdoblja tj. otprilike 1970 .godine postepeno
se smanjuje upotreba drva u gradnji mostova i propusta na glavnim šumskim
putovima tako da se danas uopće ne primjenjuje, a također vrlo rijetko
i na sporednim putovima najniže kategorije. Umjesto drvnog konstrukcionog
materijala za izradu objekata transportnog sistema prijevoza upotrebljava
se beton, armirani beton, prednapregnuti beton i čelik, odnosno
od čelika se izrađuju glavni nosači a od klasičnog drva pomost. Kao glavni
razlog takove izgradnje navodi se smanjena nosivost drvenih mostova u
odnosu na povećane osovinske pritiske prometnih vozila, zatim male trajnosti
drva u konstrukciji, nestašice drvnog materijala, visoki troškovi održavanja
i ostalo.


U najnovije vrijeme došlo je do promjena konkurentne primjene drva
u građenju objekata transportnog sistema prijevoza u odnosu na druse