DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 21     <-- 21 -->        PDF

zemljama racionalnog gospodarenja šumama pored klasičnog drva primjenjuje
se sve više lijepljeno drvo ne samo za transportne sisteme izvlačenja
nego i prijevoza, odnosno za građenje objekata svih kategorija putova putne
mreže.


U izgradnji nosivih konstrukcija upotrebljava se kombinacija drva i ostalih
materijala, kao npr. drva i čelika ili plastičnih materijala (armirano drvo
i prednapregnuto drvo), ali za objekte šumskih transportnih sistema danas
se te kombinacije rijetko primjenjuju osim u građenju objekata u visokogradnji.


4. IZGRADNJA OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA KONSTRUKCIONIM
DRVOM OD ZAVRŠETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA
DO DANAS


Tijekom vremenskog perioda od završetka drugog svjetskog rata pa
otprilike do 1963. godine, pojedina šumska gospodarstva postepeno zamjenjuju
željezničku šumsku mrežu putnom šumskom mrežom, tako da danas
željeznička šumska mreža skoro uopće nije u primjeni, jer ne odgovara
potrebama suvremenog gospodarenja šumama. U svakom slučaju izgradnja
objekata šumske željezničke mreže bitno se razlikuje od gradnje šumske
putne mreže i u ovom razmatranju ne uzima se u obzir, jer ta problematika
sa stajališta primjene konstrukcionog drva danas više nije aktuelna.


Objekti šumskog transportnog sistema izvlačenja ne izvode se u konstrukcionom
pogledu odnosno u pogledu primjene drva na isti način kao
objekti šumskog prijevoznog sistema. Razlog je privremeni karakter primjene
imobilnih prometnih sredstava transportnog sistema izvlačenja u usporedbi
s navedenim prometnim sredstvima šumskog transportnog sistema
prijevoza, koji je stalnog karaktera. Prema tome zbog postojeće razlike
posebno će se tretirati objekti tih dvaju navedenih transportnih sistema,
tj. izvlačenja i prijevoza.


4.1. Objekti šumskog transportnog sistema izvlačenja
Kod transportnog sistema izvlačenja prijenos drvne mase iz šume do
pomoćnog stovarišta vrši se besputnim terenom, traktorskim putovima i stazama,
odnosno sporednim šumskim putovima treće i četvrte kategorije,
tzv. šumskim vlakama. Na takovoj prometnoj mreži izgrađuju se objekti
tj. putni mostovi i propusti (mali mostovi) primitivnom izvedbom gornjeg
i donjeg stroja. Obično se izvode s jednostivnim gredama nosačima raspona
5,5 do 9,0 m već prema prometnom opterećenju. Za izvedbu gornjeg stroja
mosta upotrebljava se sirovo drvo dopremljeno iz okoline, a glavni nosači
su montirani s okruglim poprečnim presjekom (najčešće okorani), prirodno
obli i grubo otesani trupci odnosno klasično drvo. Glavni nosači se ne
dimenzioniraju prema propisanom pokretnom opterećenju već prema stvarnom
prometnom opterećenju mosta. Donji stroj mosta izvodi se također
uz upotrebu drvnog materijala iz okoline i ostalog odgovarajućeg materijala,
ukoliko postoji na mjestu gradnje objekta. Kod ovih privremenih objekata