DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1980 str. 20     <-- 20 -->        PDF

transporta. Trećim elementom obuhvaćena je tehnika eksploatacije, tj.
plansko-racionalni način iskorišćavanja imobilnih i mobilnih prometnih sredstava.


Proces transporta drva od mjesta obaranja (od panja) i eventualne izrade,
pa do glavnog stovarišta odnosno potrošača, vrši se u radnim fazama.
Ako se kao prag razdiobe procesa transporta uzme u obzir pomoćno stovarište
gdje se susreću dvije faze transporta, tj. izvlačenje i prijevoz tada se
mogu razlikovati dva transportna sistema:


— transportni sistem izvlačenja i
— transportni sistem prijevoza.
Funkcija pojedinog transportnog sistema određuje njegove elemente,
te se iz usporedbe elemenata sistema izvlačenja i prijevoza može zaključiti
da se ti sistemi međusobno razlikuju, ne samo u pogledu izgradnje imobilnih
transportnih sredstava odnosno infrastrukture, nego također i po
uporabi mobilnih prometnih sredstava. Infrastruktura sistema izvlačenja
je besputni teren, traktorski putovi i staze, odnosno šumske vlake i specijalne
šumske prometnice kao npr. šumske žičare, dočim kod transportnog
sistema prijevoza prometna infrastruktura su kamionski putovi s pretežno
izgrađenom kolničkom konstrukcijom.
Na osnovi provedene analize i kategorizacije transportnih sistema prikazat
će se područje uporabe konstrukcionog drva u izgradnji objekata infrastrukture
transportnog sistema izvlačenja i transportnog sistema prijevoza.
Glavni objekti tih dvaju transportnih sistema su mostovi i propusti, a
oni su ujedno i sastavni dio željezničke šumske mreže i šumske putne mreže,
odnosno prometne strukture imobilnih prijenosnih sredstava drvne mase
iz šume.
Upotreba konstrukcijskog drva kod izgradnje objekata specijalnih šumskih
prometnica, kao što su npr. žičare, neće se uzeti u razmatranje, zbog
primjene drvnog materijala manjeg opsega.


3.
OPĆI PRIKAZ GRAĐENJA OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
DRVNIM MATERIJALOM
Nosive konstrukcije objekata šumskih transportnih sistema mogu se
s obzirom na upotrebu drvnog materijala graditi klasičnim ili lijepljenim
(lameliranim i šperovanim) drvom. Kod oba načina upotrebe drva tj. klasičnog
i lijepljenog u izvedbi nosive konstrukcije objekata, za spajanje
elemenata upotrebljavaju se različita vezna sredstva kao npr. skobe, svornjaci,
moždanici, čavli itd.


Pod klasičnim drvnim materijalom podrazumijeva se drvo upotrebljeno
u izvedbi konstrukcija u oblom stanju, tesano ili dobiveno piljenjem. Mogućnosti
primjene lijepljenog drva su veće nego li klasičnog, a također
su poznate i ostale prednosti njegove primjene u drvenim konstrukcijama
pa ih nije potrebno posebno navoditi. Međutim se danas u izgradnji nosača
objekata (mostova i propusta) šumskih transportnih sistema kod nas upotrebljava
klasično drvo za sisteme izvlačenja, dočim za glavne šumske putove
sistema prijevoza uopće ne dolazi u obzir građenje drvom a rjeđe i za
sporedne putove nižih kategorija transportnog sistema prijevoza. U nekim


18