DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PRIMJENA KONSTRUKCIONOG DRVA U IZGRADNJI


OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA


Prof. Dr NINOSLAV LOVRIĆ


dipl. inž. šumarstva i građevinarstva,
ZAGREB, Jurjevska 2


SAŽETAK. V ovom članku analiziraju se šumski transportnisistemi i prikazuju mogućnosti građenja objekata drvenim konstrukcionim
materijalom. Na osnovu te analize i prikaza prošlogi sadanjeg načina primjene konstrukcionog drva u izgradnji objekata
šumskih transportnih sistema ukazuje se na neke mogućnosti
racionalnije izgradnje u budućnosti.


1. UVOD
Pri gospodarenju šumama, odnosno šumskim kompleksima, mogu se
uglavnom razlikovati tri međusobno povezana područja šumarske djelatnosti:
biološko, tehničko-eksploatacijsko i ekonomsko-organizacijsko. U tehničko-
eksploatacjisko područje spada izgradnja šumskih transportnih sistema koji
će se u ovom izlaganju analizirati, da bi se mogla riješiti problematika izgradnje
njihovih objekata primjenom konstrukcionog drva. To razmatranje
odnosi se na vremenski period nakon završetka drugog svjetskog rata do
danas, pa će se unutar tog razdoblja odrediti činioci, odnosno njihov utjecaj
na uporabu drvnog konstrukcionog materijala u izgradnji objekata
šumskih transportnih sistema.


2. ANALIZA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
Da bi se moglo pristupiti rješavanju problematike primjene konstrukcionog
drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema, potrebno
je u prvom redu dati definiciju i njihovu podjelu s tehničko-gospodarskog
stajališta eksploatacije šuma.


Transportni sistem je kompleks imobilnih prometnih sredstava, mobilnih
prometnih sredstava i tehnike eksploatacije u svrhu ostvarenja namijenjene
mu funkcije. Ta tri elementa određuju funkcije pojedinih transportnih
sistema u skladu s potrebama i načinom gospodarenja šumskim
kompleksima. Prvi elemenat su imobilna prometna sredstva, a pod tim
sredstvima podrazumijeva se infrastruktura i njezini objekti kao npr. mostovi
i propusti. Drugi elemenat su mobilna prometna sredstva, koja za prijenos
drva primjenjuju osovinska vozila, vučne naprave i ostale uređaje