DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SAŽETAK


Na temelju još nepotpunog istraživačkog materijala što smo ga od
kraja 1977. godine mjerenjima prikupili u odjelima (sječinama) deset (10)
karakterističnih Šumarija, što pretežno sijeku hrastovinu, došli smo do određenih
rezultata. Dio tih rezultata prikazali smo u ovoj obavijesti, bez
pretenzija da dajemo zaključke.


Po posebnoj metodi rada koju smo izradili za ova istraživanja izmjerili
smo u minule dvije (2) godine 16 odjela tj. 8 tandema različite starosti, a za
ovu prvu obavijest obradili smo samo 4 odjela, tj. 2 tandema također različite
starosti. U oba tandema jedna je šumska sastojina bila zdrava, a druga
zahvaćena sušenjem. Obje sastojine u tandemu su iste starosti, istog bonitetnog
razreda staništa i istih drugih relevantnih uvjeta (način gospodarenja,
taksacionih elemenata i dr.).


Konkretne obrađene šumske sastojine u ovoj prethodnoj obavijesti stare
su 67 i 68 godina (prvi tandem), odnosno 125 i 127 godina (drugi tandem).
U prvom tandemu smo utvrdili slijedeće:
a) sušenjem zahvaćena sastojina ima za 13,58% manju prosječnu vrijednost
1 m3 drvne mase prema vrijednosti zdrave sastojine;


b) zdravoj sastojini trebalo je 38,3 godine da priraste (odeblja) posljednjih
10 cm (od kore), a sušenjem zahvaćenoj sastojini 42,3 godine, dakle
4 godine više;


c) zdrava sastojina je posljednjih 20 godina prirasla 35,7 mm, a sušenjem
zahvaćena sastojina 30,8 mm, dakle za 13,73% manje.
U drugom tandemu smo pak utvrdili:
a) sušenjem zahvaćena sastojina ima za 40,19% manju prosječnu vrijednost
1 m3 drvne mase prema vrijednosti zdrave sastojine;


b) zdravoj sastojini trebalo je 44,3 godine da priraste (odeblja) posljednjih
10 cm (od kore), a sušenjem zahvaćenoj sastojini 57,0 godina, dakle
12,7 godina više,


c) zdrava sastojina je posljednjih 20 godina prirasla 45,8 mm, a sušenjem
zahvaćena sastojina 35,9 mm, dakle za 21,62% manje.


Istraživanjima smo uočili određene zakonitosti kojih su razlike izraženije
sa starošću šumskih sastojina, a posljedice toga su goleme ekonomske štete
uvjetovane sušenjem hrasta lužnjaka.


SUMMARY
Economic Consequences of the Dying Back of Pedunculate Oak (Quercus robur L.)
(Preliminary report)


On the basis of the still incompleted investigation material collected since
1977 by measuring in districts (felling sites) of 10 characteristic forest offices
cutting mainly oak wood, we have come to certain results. Some of them have
been presented in this preliminary report without drawing any conclusions.


By a special method, worked out for these particular investigations, 16 compartments,
i. e. 8 tandems of different ages have been measurd. For this first
report only 4 compartments, i. e. 2 tandems, also of different ages, have been