DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 88     <-- 88 -->        PDF

TEKST ZAKLJUČNOG DOKUMENTA


Komisija za zaključke, izabrana po prisutnima na Savjetovanju o gospodarenju
šumama prebornog područja u Ogulinu, 19. X 1979. godine u sastavu:


1. Prof. dr. Dušan Klepac — Šumarski fakultet Zagreb,
2. Dr Vladimir Hren — Šumarski Institut Jastrebarsko,
3.
Ing. Simo Milković — Rep. š. inspektor Rijeka,
4.
Ing. Nikola Jugovič — Šumsko gospodarstvo Delnice,
5. Mr. Gajo Petrović — Šumarija Novi Vinodol,
6. Ing. Ivo Šubarič — Šum. gospodarstvo Gospić,
7.
Ing. Petar Nežić — Šum. gosspodarstvo Ogulin,
Nakon razmatranja prispjelih primjedbi na svoj prijedlog zaključaka od 5.
XI 1979. godine — uz odvojeno mišljenje dr. Vladimira Hrena po točci II c —
usvojila je po prijedlogu prof. dra. Dušana Klepca


ZAKLJUČKE


I.
Savjetovanje je ispunilo zadatak i pokazalo da sličnim savjetovanjima
treba nastaviti i održavati ih svake godine uz obradu problematike
važne za šumarsku operativu.
II.
Zaključci o gospodarenju šumama prebornog područja temeljeni su prvenstveno
na izlaganjima prof, dra Dušana Klepca:
a) grupimično i skupinasto gospodarenje šumama prebornog područja
prikladan je način gospodarenja koji osigurava prirodno pomlađenje,
stabilnost sastojina i racionalno korišćenje šuma;


b) stablimično-preborno
gospodarenje opravdano je na staništima gdje
šuma ima prvenstveno funkciju zaštite tla;
c) bukovim sastojinama na staništima povoljnih ekološko-topografskih
uslova gospodariti po principima oplodne sječe.


III.
Sadanje stanje jelovih-bukovih šuma prebornog područja većim dijelom
ne zadovoljava zbog previsokog učešća krupnog i prezrelog drva koje
onemogućuju povoljno prirodno naplođenje i optimalan prirast. Neophodno
je poduzeti mjere koje će omogućiti da se sadanje stanje unaprijedi
i stvore uslovi za trajnu regeneraciju i najpovoljnije prihode šuma.