DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 51     <-- 51 -->        PDF

GOSPODARENJE PREBORNIM ŠUMAMA NA OGULINSKOM
PODRUČJU JUČER I DANAS


BOGDAN MOMČILOVIĆ, dipl. inž. šum.


Ogulin


Gospodarenje u prebornim šumama od Oslobođenja do danas možemo
sagledati u tri vremenska perioda:
I period od 1945. — 1951. godine,
II period od 1952. — 1956. godine i
III period od 1957. — 1976. godine (do danas).


Za period od 1945. — 1951. godine tj. za doba prvog Petogodišnjeg plana
nemamo zabilježenih podataka o iskorišćavanju, obnovi i održavanju
šuma. Može se reci, da je to period masovno angažiranog rada po planskim
zadacima baziranih na potrebi mnogo drvnih sortimenata, pa su prema
tome vršene i obimne sječe.


U drugom petogodišnjem periodu, od 1952. do 1956. godine, gospodarenje
sa šumama provodilo se po dugoročnim osnovama gospodarenja. Za taj
period postoje podaci o velikim sječama, jer je posječeno oko 1 500 000 m:!,
od čega 650 000 četinjača i 750 000 m3 listača. ili godišnje prosječno 280 000


:i


m
.
U prvoj ophodnjici nakon inventarizacije šuma od 1957. do 1966. godine
zabilježeni podaci pokazuju smanjenje sječa u odnosu na prethodno provedene
sječe. U toj ophodnjici prosječno je oko 2 200 000 m:>, od čega 870 000
m3 četinjača i 1330 000 m3 listača ili prosječno godišnje 220 000 m3 tj,
korišćenje je smanjeno za 21% i to predstavlja uštedu drvne mase u odnosu
na prirast.
Za slijedećih 10 godina tj. u ophodnjici od 1967. do 1976. godine iskorištena
drvna masa iznosi 2,885.000 m3 ili prosječno godišnje 290.000 m3


— sječa u odnosu na prvu ophodnjicu povećane su za 3270, ali sječa je bila u
visini prirasta.
Do povećanja sječa dolazi sve većim otvaranjem šuma, no to nije išlo
ravnomjerno na cijeloj površini gospodarskih šuma, jer su neke gospodarske
jedinice bile neotvorene pa su sječe u nekim šumama bile i pojačane.
Komparacijom drvne zalihe dobivene prvom inventarizacijom šuma 1956.
godine s današnjom drvnom zalihom dobiva se podatak, da je drvna zaliha
porasla za 2,000.000 m3 unatoč provedenih obimnih sječa u proteklih 30
godina. Taj podatak ukazuje da su šume u početnom stanju imale nagomilanu
drvnu zalihu.


Inventarizacijom 1956. godine ustanovljen je drvni fond od 15 100 000
m3. Kako je prosječni prirast iznosio 2,2-Vo, to ukupna drvna masa prirasta


569