DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 5     <-- 5 -->        PDF

OTVARANJE SAVJETOVANJA
O GOSPODARENJU ŠUMAMA NA PODRUČJU PREBORNIH ŠUMA


Savjetovanje je održano dne 19. listopada 1979. godine u organizaciji
Šumskog gospodarstva Ogulin. Savjetovanje je otvorio Ing. Josip ROŽAN,
direktor Gospodarstva ovim govorom:


DRUGARICE I DRUGOVI, POŠTOVANE KOLEGE I DRAGI GOSTI!


Dozvolite prije svega, da Vas ispred Šumskog gospodarstva Ogulin kao
domaćina i organizatora ovog savjetovanja, svih srdačno pozdravim, zaželim
dobrodošlicu, ugodan boravak u Ogulinu te uspješno i korisno sudjelovanje
u radu na ovom današnjern savjetovanju.


Dozvolite mi također da posebno pozdravim i zahvalim na odazivu za
ovo savjetovanje:


1.
Prof. dr. Dušana Klepca, redovnog prof. Šumarskog fakulteta
u Zagrebu
2.
Prof. dr. Ivu Dekanica, redovnog prof. Šumarskog fakulteta
u Zagrebu
3.
Ing. Tomislava Krnjaka, Republičkog podsekretara za Šumarstvo
4.
Ing. Slavka Horvatinovića gl. Republičkog šumarskog inspektora
5.
Ing. Slobodana Galovića, predsjednika Zajednice Šumarstva i
prerade drva Zagreb
6. Ing.
Franju Knebla, predsjednika Republičkog savjeta za zaštitu
prirode Zagreb
7.
Ljubomira Grbu, predsjednika Skupštine općine Ogulin
8.
predstavnike susjednih Šumskih gospodarstava: Delnice, Senj,
Gospić, Karlovac i Vrbovsko, kao i predstavnike ŠumarskogInstituta Jastrebarsko, Šumarske škole Karlovac te sve učesnike
i goste!
Želim također da Vam prenesen žaljenje prof, dra Ivana Jurkovića,,
rektora Zagrebačkog sveučilišta i pokrovitelja naše proslave — 100 godišnjice
šumarstva Ogulinskog područja, koji zbog drugih obaveza nije mogao
danas prisustvovati ovdje.


523
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Sudionici Savjetovanja


U prvom redu s lijeva na desno: Ing. F. Knebl, Dr D. Klepac i
Ing. T. Krnjak


Šumsko gospodarstvo Ogulin, organiziralo je ovo savjetovanje na temu:
»GOSPODARENJE SA SUMAMA PREBORNOG PODRUČJA«, u skladu s programom
proslave — »100 godina organiziranog šumarstva na ogulinskom
području«, sa željom, da i na ovakav koristan način što svečanije obilježi
ovaj rijedak i značajan jubilej za našu radnu organizaciju, za ovo područje
i za šumarstvo Hrvatske uopće.


Ovo savjetovanje je organizirano uz suglasnost želju susjednih Šumskih
gospodarstava prebornog područja, pa je ono na neki način i odraz potrebe
šumarske prakse za ovakvom raspravom.


Značaj šumarstva i prerade drveta na području naših prebornih šuma,
za šumarstvo i privredu cijele Republike, pa i Jugoslavije, dobro je poznat
sudionicima ovog skupa.


Takozvani »JUŽNI BAZEN« sa svojim šumskim bogatstvima imao je u
prošlosti, a imat će i u buduće sigurno velik značaj u privrednom životu i
razvoju ovog kraja, pa i mnogo šire od toga. Gospodarenje i način gospodarenja
ovim šumama imat će prema tome uvijek prvorazredan značaj na
ejekat našeg rada.


Moramo priznati, da posljednjih godina medu šumarskim stručnjacima,
kojima se ne može osporiti dobro poznavanje problematike i prilika u šumarstvu
ovog prebornog područja, postoje (dosta) različiti pristupi i shvaćanja
oko načina gospodarenja u ovim šumama. To je činjenica koju više ne
možemo izbjegavati i na koju bi trebalo dati odgovore.


524
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Sudionici Savjetovanja


U prvom redu s lijeva na desno: Mr S. Matić, Ing. S. Galović, Prof. Dr B. Prpić,
Ing. R. Antoljak, Ing. S. Vanjković


Ove dileme potvrđuju i iskustva drugih zemalja kao i mišljenja kolega
šumara, s kojima se sve češće i lakše susrećemo i izmjenjujemo iskustva,
tva.


Ove dileme postaju posebno jake kad je riječ o modernoj tehnici i
tehnologiji u šumarstvu, njenoj primjeni i korištenju što svakako više ne
može doći u pitanje.


Problem se proširuje i dalje i povećava kad dođu na red pitanja iz
domene:


— ekonomike,

stjecanja i raspodjele dohotka,

akumulacije i odvajanja za reprodukciju šuma,

pitanje standarda i uvjeta rada u šumarstvu u odnosu na druge grane
privrede i za to vezan problem radne snage,
— praćenja i držanja koraka s razvojem tehnike i tehnologije u svijetu,
kao i svih ekonomskih posljedica vezanih na to, te

konačno, da li je možda zaostajanje drvne industrije na ovom području
u vezi s odgovorima na neka od ovih pitanja.
Svjesni smo da se danas ne može dati odgovor na sva ova pitanja, a


nismo tako niti zamislili ovo savjetovanje.
Smatramo ovo kao početak rasprava koje će uslijediti, a naša jeda se sastajemo najmanje jednom godišnje i izmjenimo iskustva naod ovih ili možda na neku drugu temu.
želja
neku
525
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Uvjereni smo da ovakav rad i ovakvu suradnju šumarske nauke i šumarske
prakse mora dati korisne zaključke i rezultate koji su nam i veoma


potrebni i uvijek dobro došli.
Još jednom hvalapredlažem da počnemovjetovanja.
svima na
s radom
odazivu i učešću
redosljedom koji
u ovom savjetovanju i
je u dnevnom redu saTOK
SAVJETOVANJA
Savjetovanje je teklo slijedećim redom:
od 9—11 sati održali su referate:Nežić, Ing. Petar: Značaj i mjesto prebornih šuma i posebno
ogulinskog područja u šumarstvu SR Hrvatske;

Klepac, prof. dr. Dušan: Preborno gospodarenje šumama u
našoj zemlji i svijetu;

Dekanić, prof. Dr Ivo: Dinamika rasta stabalaca jele, bukve i
smreke I. stadija razvitka u prebornoj šumi;

Milković, Ing. Simo: Gospodarski postupci u prebornim šumama
ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja;
od 11—11,50 sati pauza — odmor;


od 12—13,45 sati referate su održali:Momčilović, Ing. Bogdan: Gospodarenje prebornim šumama
ogulinskog područja danas i sutra;
— Jugović, Ing. Nikola: Iskustva o 10-godišnjem preborno-grupimičnom
gospodarenju šumama šumskog gospodarstva Delnice;

Petrović, Ing. Gajo: Ekonomski učinci preborno-grupimičnog
gospodarenja šumama Šumarije Novi Vinodolski;

Hren, dr. Vladimir: Pomlađivanje raznodobnih šuma sa stanovišta
tipoloških istraživanja;
— Dekanić, prof. dr. Ivo: Dinamika rasta stabalaca jele-bukve-
smreke prvih stadija razvitka u prebornoj šumi;

Cestar, dr. Dražen: Potencijalne mogućnosti ogulinskog šumsko-
privrednog područja temeljem izvršenih naučnih istraživanja
i utvrđenih ekološko-gospodarskih tipova;

Böhm, Ing. Dragutin: Stav zaštite prirode u pogledu načina
vođenja sječa u prebornim šumama,

od 13,45—14,30 sati rasprava;


— u 14,30 sati zaključci;

u 15 sati zajednički ručak u blagovaoni pilane DIP-a Ogulin.
Radom savjetovanja rukovodili su Ing. N. Kosanović i ing. J. Rožan.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ŠUMSKA GOSPODARSTVA
PREBORNIH PODRUČJA


. Granica gospodarstava
prebornih područja


Sjedišta šumskih gospodarstava
© Oznaka mjesta