DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 49     <-- 49 -->        PDF

zadržati iznad utvrđenih dimenzija sječne zrelosti. Međutim, sva stabla
jele iznad 70 cm i bukve iznad 60 cm treba posjeći. Na boljim staništima
i dubljim tlima treba provoditi sječe u grupama i hrpama, jer se na taj
način pomladak bolje razvija i stabla bolje čiste od grana. Stablimična sječa
preporuča se na južnim i krševitim ekspozicijama. Ističe se da ima dosta
površina, naročito u drugoopisanoj jedinici u bukovim šumama, gdje
bi se mogle provoditi oplodne sječe s dužim pomladnim razdobljem.


Kako se pravilno provedena sječa u prebornim šumama smatrala sa
šumsko uzgojnog gledišta i jedinom radnjom, stoga se šumsko uzgojni radovi
nisu posebno predviđali.


Šumsko gospodarski cilj je, što veća proizvodnja vrednijeg drveta.


Iz navedenih šumsko gospodarskih osnova prikazani cilj, način i smjernice
gospodarenja ukazuju na elastično gospodarenje šumama na kršu prilagođujući
se prilikama staništa i zahtjevima glavnih gospodarskih vrsta
drveta.


Mnoga saznanja i predložene mjere, kao izbor najpovoljnijeg oblika
gospodarenja, omjer smjese, dimenzija sječne zrelosti, način provedbe sječa,
još uvijek nagomilane prezrele i zrele drvne mase u bivšim državnim,
naročito veleposjedničkim i šumama bivših zemljišnih zajednica u kojima
zdravstveno stanje jele upravo zabrinjava, a u vezi s njim produkcija sigurno
stagnira i pada, te stvaranje uvjeta za pomlađenje, nisu u šumarskoj
praksi dovoljno korištene, jer se neke tek sada uvode ili se o njima raspravlja,
pa se i danas mogu smatrati suvremenim, dopunjujući ih novim
saznanjima i detaljnije razrađenim šumsko gospodarskim postupcima.


LITERATURA


1.
Vajda, prof, dr Z.: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanja
šumskih sastojina Državne šumarije Ogulin, Šumarski list, 1945. god.
2.
Gospodarstvena osnova (Privredni plan) »B gospodarstvene jedinice Mala Javornica
« Kraljevske šumske uprave u Novom (taksator Ing. Ž. Miletić,
1927. god.).
3. Gospodarstvena osnova (Privredni plan) gospodarstvene jedinice »Trojbukva
— Crna draga« Kraljevske šumske uprave u Jasenku (taksator Ing. Ž. Miletić,
inspektor Ministarstva šuma i rudnika).
4.
Privredni plan za gospodarske jedinice A/B, Šumska uprava Ogulin — Drežnica
(taksator Ing. I. Šverko 1937. god.).
5.
Gospodarstvena osnova za šume Manastira Gomirje (taksator Ing. T. Peleš,
1937. god.).
6.
Ko so vic, B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Maloj
Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina, Šumarski list, 1914.
br. 1—9. i 12.