DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Dužina ophodnjice i intenzitet sječa


Temeljem ustanovljene drvne mase određen je etat, koji uz 20-godišnju
ophodnjicu iznosi godišnje ukupno 24.623 m3, bukve 15.579 m3, jele 9.044
m3 ili 2,09%> od drvne mase. Prosječni intenzitet sječa od 2P/<> i to bukve
20°/o i jele 22%, navodi se kao umjeren i dodaje, da se takvim intenzitetom
neće postići brže uklanjanje zrele mase, niti stvoriti povoljni uvjeti za prirodno
pomlađenje. Veći zahvat u jelu obrazlaže se značajnijim učešćem zrele
mase (46"0 zalihe), a slabiji zahvat u bukvu i unatoč prijedloga za povećanim
učešćem jele, opravdava se smanjenjem ukupne drvne zalihe.


Usporedba sa prethodnim prihodima (etatima) je slijedeća:


1882. godine, godišnji prihod (etat) 15.242 m3
1910. godine, godišnji prihod (etat) 7.203 m3
1927. godine, godišnji prihod (etat) 24.623 m3


2. Gospodarska jedinica AIB (Šum. uprava Ogulin i Drežnica)
Za ovu gospodarsku jedinicu prva osnova sastavljena je 1882. g. također
na principu preborne sječe uz 30-god. ophodnjicu. Ta osnova zamijenjena
je 1908. godine privremenom gospodarskom osnovom (privrednim planom),
koja propisuje oplodnu sječu. Prihod je utvrđen šestarskim metodama
i godišnje je iznosio po površini 264 k.j. ili 20.338 m3. Planirani prihod
nije se mogao ostvariti na predviđenoj površini, jer se sastojine nisu na
vrijeme pomladile, pa je stoga planirani prihod ostvarivan izvan te površine
u odjelima sa dosta zrelog drveta.


Pouzdani podaci o iskorištenim masama datiraju od 1919—1937 godine.


Od 1919—1928. godine iskorištivano je prosječno godišnje 26.810 m3
Od 1929—1937. godine iskorištivano je prosječno godišnje 29.350 m3
Od 1919—1937. godine iskorištivano je prosječno godišnje 28.013 m3


Na principu prebornog gospodarenja (preborne sječe) sastavljena je 1937.
godine gospodarska osnova za period od 1937—1947. godine, kada je trebala
uslijediti revizija.


Površina gospodarske jedinice je 9.075 ha s prosječnog površinom odjela
46 ha. Polaganjem primjernih pruga usanovljena je drvna zaliha 1,979.012
m3, u kojoj sudjeluje bukva sa 53%> i jela 47% ili 286 m3/ha. Smjesa je stablimična
i grupimična. Učešće zrele mase je dosta obilno, jele čak 60%
a bukve 38´/r, ili prosječno 43% od zalihe. Prema uputstvima iz 1937. godine


33 3


utvrđen je godišnji etat 36.435 m, jele 19.117 m, bukve 17.318 m ili 4,1
m3/ha. Prirast je ocjenjen 4,8 m3/ha. U odnosu na prihod iz 1908. godine


(20.338 m3), ovaj etat je veći za 16.097 m3. Uz ophodnjicu 10 godina prosječni
intenzitet sječa je 18´%, bukva 17%, jela 20%.
Smjernice i cilj gospodarenja


Cilj gospodarenja je ostvariti što veći i kvalitetniji prirast, odnosno
što veću i vredniju produkciju.