DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 45     <-- 45 -->        PDF

(10 god.), već se produžilo, pa se iz toga razloga nisu mogle provesti dovršne
sječe. Zbog toga uvođenje oplodnih sječa u visokokraške šume doživljava
vrlo oštru kritiku, pa su 1919. godine zabranjene.


Najstarije sačuvane gospodarske osnove za ogulinske državne šume
sastavljene između dva rata na principu prebornog gospodarenja (preborne
sječe) su:


a) Gosp. osnova za gosp. jedinicu »Trojbukve-Crna Draga«


b) Gosp. osnova za gosp. jedinicu Ogulin A/B


Evo osnovnih podataka i bitnih karakteristika tih osnova:


1. Gosp. jedinica »Trojbukve-Crna Draga« (dio šuma bivše Šum. Jasenak).
»Šume ove gosp. jedinice dio su šuma suvislog i dobro arondiranog
državnog posjeda, koji je na bivšem krajiškom području zauzimao neprekinutu
površinu od 65.189 jutara«.
Povod za izradu osnove je izmjena načina gospodarenja, napuštanje oplodnih
sječa i ponovno uvođenje prebornog gospodarenja (prebornih sječa).
Prethodne gospodarske osnove, sastavljene 1882. i 1908. godine, valjalo je
zamijeniti solidnijim elaboratom zbog toga što je gospodarsko razdjeljenje
provedeno šablonski, bez prilagođavanja reljefu i konfiguraciji terena, obračuna
prihoda po površini i njegovog šablonskog korištenja u dva sijeka
i diktiranog nedovoljnog pomlađivanja sastojina u zadanom roku koje nije
odgovaralo postavljenim gospodarskim zahtjevima. Izrada osnove počinje
1925. i traje dvije godine. Osnova je sastavljena 1927. godine i s određenom
ophodnjicom od 20 godina, njena primjena teče od 1927. do 1947. godine,
kada je predviđena glavna revizija.


Površina gospodarske jedinice je 4.263 ha. Pruganjem ustanovljeni drvni
fond iznosio je 1,178.698 m3 ili 334 m3/ha. U njemu sudjeluje bukva sa
66°/o i jela 34%. U odnosu na drvni fond ustanovljen ranije na nepoznati način,
koji iznosi 1,237.210 m3 ili 296 m3/ha uz učešće bukve 60´%» i jele 40%,
ako se uzme u obzir smanjena površina gosp. jedinice izdvajanjem zaštitnih
šuma, tada se može zaključiti, da se stanje ovih šuma u razdoblju od
1882—1926. godine nije mnogo izmjenilo.


Prema podacima, uredno vođene kontrolne knjige korištenje drvne mase
u ovoj jedinici od 1882—1926. godine teklo je ovako:


i


I. polurazdoblje (1882—1891. god.)
bukva 101.915 m3, otpad 56.069 m3
jela 26.921 m3, otpad 13.462 m3


Ukupno : 128.836 m3, otpad 69.531 m3


U odnosu na propisani prihod (etat), manje je posječeno (ušteda) 23.697 m3.


II. polurazdoblje (1893—1903. god.)
bukva 74.227 m3


jela 50.869 m3


Ukupno : 125.096 m3 + otpad 8.608 m3 = 133.704 m3


563