DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na kraju predlaže, radi poznate konzervativnosti struke i važećih propisa,
da se od nadležnih organa ishodi odobrenje o izdvajanju oko 1.000 ha
pilot — površina, na kojim bi se predlože ni način čistih sječa sa odgovorajućim
načinom i sredstvima vuče iskušao u praksi.


5. ZAGLAVAK
1. Šume i šumske površine od prvorazredne su važnosti za preborno
područje i ogulinski kraj kao proizvođači drvne materije, a u posljednje
vrijeme sve više kao važan činilac u razvijanju turizma i rekreacije.
2. Proizvodne šumske površine neprekidno smanjuju nove ceste, dalekovodi,
rezervati, površine za rekreaciju i druge namjene, dok istovremeno
potrebe za drvom kao sirovinom rastu. Naša je dužnost udovoljiti povećanim
potrebama za drvom najprije u očuvanim a zatim i na neproizvodnim
šumskim površinama.
3. Stanje proizvodnih šuma ne zadovoljava. Poseban su problem nagomilano
krupno drvo niskog prirasta koje ometa pomlađenje. Potrebno je
radikalno pristupiti njegovom uklanjanju i u slučaju smanjenja ukupne
drvne zalihe.
4. Samo smjelijim i dinamičnijim gospodarenjem u mješovitim šumama
smreke-jele-bukve može se postići veća proizvodnja, koja mora biti
osnovni cilj gospodarenja, i smanjiti troškove proizvodnje. Kod toga trebaju
biti u potpunosti zaštićeni predjeli važni za turizam i odmor radnika.
5. Pokojni prof. dr. Miletić naveo je u spomenutom svom izvještaju misao
prof, dra Leibundguta: »Za uspjeh u gajenju šuma potrebna su čvrsta
biološka znanja i kritičan duh što je važnije od propisa i pravila prakse«.
Vjerujemo da će prisutni ovaj kritički duh pokazati usvajanjem odluka o
rješavanju naših problema i dilema.
LITERATURA


1.
Statistički godišnjak SR Hrvatske, 1978. god. — Izd. Republički zavod za statistiku
SRH.
2.
Podaci za utvrđivanje šumsko-privrednih područja SR Hrvatske — Poslovna
zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima Zagreb,
1978.
3.
Statistika šuma i šumske privrede za 1938. god. — Ministarstvo šuma i rudnika,
Beograd, 1940.
4.
Vrbanić , M.: III ustrojstvo Imovnih općina u bivšoj hrvatsko-slavonskoj
vojnoj Krajini, Šumarski list, 1892.
5.
Podaci za utvrđivanje šumsko gospodarskih područja za Šumsko gosspodarstvo
Ogulin.
6.
Evidencije o izvršenju šumsko-gospodarskih osnova Šumskog gospodarstva
Ogulin.
7. Plan poslovanja šumskog gospodarstva Ogulin za 1979. godinu.
8.
Miletić , prof, dr Z.: Sa studijskog putovanja po Švajcarskoj, Šumarstvo,
Beograd br. 1/59.
9.
Erikson , B.: Nacrt izvješća o Šumskom gospodarstvu Ogulin — Jugoslavija,
Odjeljak 1. Šumarsko planiranje (Studija po nalogu OECD-a, prijevod Ing.
Z. Bunjevčević, 1979.).