DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 120     <-- 120 -->        PDF

mnoge počasne diplome i nagrade kao
npr:


Augustinovu nagradu u Danskoj, 1952.
godine,


Diplomu američkog šumarskog društva,
1957. godine,


Počasni doktorat filozofije Sveučilišta
u Kopenhagenu, 1960. godine,


Počasni doktorat prava Sveučilišta u
Aberdeenu (Škotska), 1966. godine i


Zlatnu medalju Kraljevskog šumarskog
društva u Danskoj, 1967. godine.


Dr Syrach Larsen je ne samo naučnim
već i stručnim radovima, predavanjima
te studijskim boravcima u mnogim zemljama
na svih pet kontinenata mnogo
pridonio razvoju genetike i oplemenjivanja
šumskog drveća. Kao dugogodišnji
rukovodilac IUFRO (Međunarodna unija
istraživalačkih organizacija u šumarstvu)


SLAVKO


uspio je razvitioplemenjivanjamo na umjerenene. U Institutusposobljavali sumnogih krajeva


djelatnost iz područja
šumskog drviifa ne saveć
i na tropske regiokojim
je rukovodio ose
mladi stručnjaci iz
svijeta. On je posebno


zaslužan i za razvoj oplemenjivanja šumskog
drveća u Jugoslaviji. Kao savjetnik
FAO-organizacije boravio je 1952. godine
kraće vrijeme u Jugoslaviji i pomogao
pri organiziranju istraživačke
službe iz te discipline kod nas. Zahvaljujući
njemu nekoliko naših stručnjaka
bilo je na specijalizaciji u Danskoj, dok
je više njih kraće vrijeme boravilo u
Institutu u Hoersholmu. Na svemu tome
neka je slava i hvala dr C.
Syrach Larsenu velikom šumaru
i znanstveniku Danske!


Prof. dr Mirko Vidaković


JOVANOVIĆ


dipl. ins. šum.


Slavko Jovanović rodio se u Erdeviku
(Srem) 1899. godine u skromnoj porodici
opštinskog činovnika, što je stvaralo
teškoće u školovanju dece u srednjim
i visokim školama. No to je doprinelo,
da je već od malih nogu bio upućen da
samo radom i učenjem postigne uspehe
i da ostvaruje postavljene zamisli. Posle
položene mature u Sr. Kralovcima, upisuje
se na Šumarsku akademiju u Zagrebu,
ali ga je Prvi svetski rat omeo u
studiranju i uvukao u svoj vrtlog — na
talijanskom frontu prešao je Italijanima,
gdje je u logorima agitovao za obaranje
Austro-ugarske i za ujedinjenje Južnih
Slovena.


Po povratku u oslobođenu zemlju nastavlja
studije na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, gde je diplomirao 1923. go-


dine, kao jedan od najistaknutijih slušalaca
toga fakulteta uopšte.


Službovao je na Državnom dobru »BELJE
« u Baranji i za relativno kratko vreme
je iz osnova promenio i preobrazio
šumarstvo, industrijsku preradu drva i
ribarstvo toga Dobra, u tome su mu pomogli
njegovi drugovi sa fakulteta i mlađi
kadrovi kolje je rigorozno odabirao i
prikupljao. Pod njegovim rukovodstvom
šumarstvo Državnog dobra »BELJE« u
Baranji je u glavnim šumarskim disciplinama
bilo među najboljima i najnaprednijima
gospodarstvima, a u pogledu uzgoja
i korišćenja topola i vrba daleko je
isprednjačilo ispred svih.


Za vreme okupacije i rata 1941—1944.
nije prihvatio ponuđene unosnije činovničke
funkcije u Beogradu i okupiranoj




ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 121     <-- 121 -->        PDF

zemlji, nego je — silom prilika odvojen
od porodice — povučeno u skromnoj´ šumarskoj
službi, prvo vreme u Beogradu
a potom u Velikom Bečkereku (Petrovgradu-
Zrenjaninu), pravilnim držanjem i
stavom oduševljeno dočekao Oslobođenje
1944.


Rukovodstvo Glavnog narodno-oslobodilačkog
odbora A. P. Vojvodine i Štab
Vojne oblasti za Banat, Bačku i Baranju,
ceneći njegovu stručnu spremu, znanje
i iskustvo i znajući njegovo ispravno
držanje za vreme rata, postavilo ga je za
šefa Odseka za šumarstvo u Povereništvu
za poljoprivredu i šumarstvo GHOO
Vojvodine ubrzo posle oslobođenja Novog
Sada 23. oktobra 1944.


Još dok je rat besneo u zapadnim krajevima
A. P. Vojvodine, organizovao je tada
tako neophodno snabdevanje vojske i
građanstva, industrije, bolnica i škola ogrevnim
i građevnim drvom. U periodu
obnove zemlje neumorno, svojski, primerno
i požrtvovno svim svojim bogatim
znanjem i iskustvom iz svih oblasti
šumarstva, i svojim radnim elanom i
energijom doprineo i učinio da se šumarstvo
A. P. Vojvodine prvo u našoj zemlji
organizuje, sredi i doprinese našoj
obnovni. U teškim uslovima razorenog
saobraćaja i privrede uopšte, kada je potreba
za drvom bila dva tri puta veća od
normalnog etata u šumama A. P. Vojvodine
te se zaista i seklo (i pošumljavalo)
triputa više, tada je i on zaista radio
dvaputa više nego li u normalnim uvje


tima.


Tipičan čovek od akcije, poduhvata,
preduzimljivosti i poslovnosti, pobornik
stručnog, smišljenog stvaranja ka boljem,
ekonomičnijem u prvo vreme mnogo
je više operativno delao, a kasnije je,
radeći u naučno-istraživačkoj službi, i pisao
članke i rasprave iz raznih oblasti
šumarstva, a naročito topolarstva. Bio je
pobornik podizanja poljozaštitnih šumskih
pojaseva u Vojvodini, a godine 1956.
napisao je i knjigu »Šumski p o j as
e v i« u izdanju Instituta za naučna istraživanja
u šumarstvu Beograd.


Dosljedan u racionalnosti i ekonomičnosti
u svim granama i poslovima u šumarstvu,
a naročito u iskorišćavanju i
uvredrfošćavanju drva i posebno drva topole
i vrbe, u svim vidovima prerade, a
naročito kao sirovine za celulozu, pokretao
je i nastojao na stvaranju mogućnosti
za iskorišćavanje ovog drva u te svrhe
podizanjem jedne tvornice celuloze i
papira u oblasti šuma mekih lišcara topole,
vrbe, lipe. Taj i takav rad je ustvari
prethodio putu ka savremenijein topolarstvu
u nas.


Po umirovljenju, poslednje godine života,
proveo je u Novom Sadu, cenjen
među topolašima i šumarima. Tu je i
umro maja 1978. godine, a telo mu je —
po njegovoj želji — spaljeno u krematoriju
u Beogradu.


Slavko Jovanovie će ostati u svetloj i
trajnoj uspomeni među topolašima, šumarima
i svima koji su ga poznavali.


Vojin VASILIĆ