DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 95     <-- 95 -->        PDF

C a 1 o gne, F. D.; De la Tore, M.;
Teileria, M. T.,; Verde de Mil-
Ian, L.: Prilog katalogu gljiva Kraljevskog
botaničkog vrta u Madridu.


Navodi se 51 vrsta gljiva, nedavno
nađenih u Kraljevskom botaničkom vrtu
u Madridu. Od toga se 34 vrste nisu
ranije navodile na taj park, a 3 su nove
za španjolski mikološki katalog. To su:
Dasyscyphus distinguendum (Karst)
Sacc, Calocybe constrica (Fr.) Kumm.
i Hydropus floccipes (Fr.) Sing. Ukupni
broj do sada determiniranih vrsta u botaničkom
vrtu iznosi 284.


A c o n, M.: Prilog poznavanju flore
mahove Kantabrijskog gorja.


Rad predstavlja studiju 22 uzorka mahove
Kantabrijskog gorja; 10 je skupljeno
u Covadongi (Asturia), a 12 u
Funte De (Santander). Od 19 nađenih
vrsta nove su za pokrajinu Santander:
Anomodon rugelli (C. Muell.) Keissel.,
Cirriphyllum tenuinerve (Lingbg.) Wijke
i Thuidium recongnitum (Hedw.)
Lindbg. Dvije posljednje se po prvi puta
navode za Kantabrijsko gorje.


Baez, M.: Hippoboscidae Kanarskih
otoka (Diptera).


Proučavano je sedam vrsta familije
Hippoboscidae, prisutnih na Kanarskim
otocima: Pseudolynchia canadensis, Icosta
minor, Hippobosca equina, Ornithophila
metallica, Crataerina acutipennis i
Melophadous ovinus. I. midor, O. chloropus,
O. metallica i M. ovinus navode
se po prvi puta za spomenuto otočje.


Salgato Costas, J. M.: Trčci pokrajine
Leon (Col., Carabidae)


U radu se navodi 15 vrsta roda Carabus
u pokrajini Leon. Većina se spominje
po prvi puta za navedenu pokrajinu.
Zbog lokaliteta na kojima su nađene,
vrijedne su spomena: Carabus
(Autoracarabus) auratus L., Orinnocarabus
(Archicarabus) steuarti Deyr., Oreocarabus
psedosteuarti Lap., Hadrocarabus
lusitanicus latus Dej., Carabus (Eu
telocarabus) deyrollei Gory i Cechenus
(Iniopachys) auriculatus Putz. Ukratko se
opisuje svaka od tih vrsta i ukazuje na
njihove najvažnije osebujnosti kao što
su habitat, lokaliteti i područje rasprostrajenja.
Daje se i kratak opis vegetacijskog
pokrova, matičnog supstrata i
klime pokrajine, što može poslužiti za
bolje poznavanje entomofaune.


B ] a s c o Ruiz, M.: Sadašnji položaj
običnog kameleona (Chamaeleo L.)
u pokrajini Cadiz, Španjolska.


Proučavale su se zone koje sada
nastanjuju populacije običnog kamele
ona u pokrajini Cadiz. Primijećeno je
da postoje velike razlike u smještaju
tih populacija unutar pojedinih zona.
Raspravlja se o ugroženosti i opasnosti
od izumiranja te životinjske vrste i daju
neke sugestije za rješenje tog problema.


N o v o a F., G i 1, L.: Novi nalazi Platyderus
saezi Vuillefroy i Nebria pazi
Seidlitz (Col., Carabidae).


U radu se navode dvije rijetke vrste
iz familije Carabidae: Platyderus saezi
Vuillefroy i Nebria pazi Seidlitz u planinama
Gredos (Centralna Španjolska).
Osim toga ponovno se opisuje drugospomenuta
vrsta.


I. MiKIoš
REVUE FORESTIfeRE FRANCAISE,
br. 1. i 2/1979.


Revue forestiere francaise, časopis za
šumarstvo, lovstvo, ribolov i prirodu, izdaje
»L´ecole nationale de Genie rurale,
des Eaux et des Forets (u Nancy-u) pod
pokroviteljstvom ministra za poljoprivredu
tj. i šumarstva. Ovo je 31. godište
ovog Lista, kao nasljednika prijašnjeg


— Revue des Eaux et Forets. RFF je
dvomjesečnik, a uređivan je sistemom
rubrika (npr. biološka, tehnička, ekonomska,
o prirodi i rekreaciji, zakonarstvo
i dr.) a svaku od njih uređuje poseban
urednik. Izvan rubrika je materijal
sa značajem uvodnika. U ova dva
broja suradnika je, iz operativne malo
iako uredništvo — glavni urednici (J.
Parde i J. Guillard) u prvom broju naglašavaju,
da »vi (tj. čitatelji) možete
nam pomoći da Revija bude življa, dokumentarnija
i zanimljivija s vašim
člancima, komentarima i kritikama«.
2. U br. 1. nalaze se ovi prilozi:
R. Morandini (direktor Instituta
za eksperimentalno šumarstvo u Arezzu,
Italija): Šumarstvo i požari,
R. V e 1 e z : (iz Instituta za zaštitu
prirode u Madridu): Javno mnijenje i
propaganda za zaštitu šuma od požara,
oba priloga s Tehničkog savjetovanja o
501
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 96     <-- 96 -->        PDF

KRETANJE CIJENA
NA VELEPRODAJAMA


u šumama Francuske od 1966—1978.
a) li ras lovine (desno),
b) bukovine (dolje).


Doljnja linija su cijene za drvo
do 25 cm, za obje vrste: srednja
za hrastovinu promjera 30—45 cm,
a za bukovinu 30 — 35 cm; gornja
linija za hrastovinu promjera
50 i više cm, a za bukovinu 40 i
više cm.


šumskim požarima u mediteranskom
području, održanom mj. svibnja 1977.
godine u Saint-Maximin-la Sainte-Baume
(Var) u organizaciji FAO (UNESCO) IUFRO.


G. Aussenac: Proizvodnja šušnja
u četiri mlade sastojine duglazije na isstoku
Francuske,
N. Dec our t, F. le Tacon, C.
Nys : Utvrđivanje prirodnih činilaca na
prirast duglazije u sjeveroistočnim predjelima
Središnjeg masiva,
A. Vigeroux: Propadanje platana
— uzroci, značaj i mjere za suzbijanje
uzroka,
J. Engler H. le Louarn, F. le
Tacon : Utjecaj ptica i glodavaca na
prirodno pomlađivanje bukve u državnoj
šumi Hez-Froidmont (Oise),
B. Elyakime: O poduzećima za eksploataciju
šuma (sažetak)
J. C. Bonnefont: Grickanje šuma
u industrijskom području pokrajine Lorraine,
... Viši savjet za šume i šumsku proizvodnju
(kojemu je proširena kompetencije
od prijašnje samo ekonomske i
na zaštitu prirodne sredine te poboljšanja
životnih uslova)


U br. 2. ovi su prilozi:


L´OFFICE NATIONAL DES FORSTS:
Veleprodaje u šumama pod šumarskim
režimom održane u jesen 1978. godine,


C. Delatour, M. Morelet: Crna
trulež žira,
G. L e f r o u : Rezultati desetgodišnjih
pokusnih gnojidbi primorskog bora u
Landes de Gascogne,
D. P i o u : Značaj mikorizacije na otpornost
na vapno raznih šumskih vrsta,
R. Arnautović: (Institut za organizaciju
i ekonomiku, Sarajevo): Meto