DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 87     <-- 87 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


JOSIP KOVAĆEVIĆ: BOTANIČKI RIJEČNIK
HRVATSKIH ILI SRPSKIH I
LATINSKIH NAZIVA KOROVSKIH VRSTA.
Fragmenta herbologica Jugoslavica,
Editio puceliaris, Zagreb, 1979, str. 128.


Upravo je iz štampe izašlo još jedno
značajno djelo »Botanički riječnik hrvatskih
ili srpskih i latinskih naziva korovskih
vrsta« dr Josipa Kovačev
i ć a, redovnog profesora Fakulteta poljoprivrednih
znanosti u Zagrebu.


Mada je u našoj zemlji objavljeno do
sada više radova u kojima su djelomično
obrađeni narodni nazivi korova, autor
je još oko 1958. godine započeo rad
na potpunijem riječniku navedenih naziva
korovskih vrsta iz antroposfere SFRJ.


Štampanje Rječnika omogućili su novčanom
pomoći prof, dr Antun Kurir u
Beču i Republički Savjet za znanstveni
rad u Zagrebu.


U Rječniku su prema 39 literaturnih
podataka obrađeni hrvatski ili srpski i
latinski nazivi 117 porodica i 2361 korovske
vrste.


Sistematiku korovskih vrsta autor je
u svome Rječniku prikazao prema »CATALOGUS
FLORAE AUSTRIAE« (E. Janchen
1956—1963), odnosno prema obrascu
Janchen »FARN UND BLÜTENPFLANZEN
« na osnovu kojega razlikuje slijedeće
razrede: Lycopodiinae, Equisetinae,
Isoetinae, Filicinae, Coniferae (Gymnospermae)
i Angiospermae (Dicotyledones i
Monocotyledones). U svim razredima zastupljeno
je 117 porodica s brojnim rodovima
u kojima je navedena 2361 korovska
vrsta.


Ovim vrijednim Riječnikom stručnjaci
herbolozi dobili su potpuniju sistematiku
korova u antroposferi, kao i prečišćene
njihove hrvatske ili srpske nazive
zahvaljujući uloženom višegodišnjem
ogromnom naporu autora, da ih
izdvoji iz brojnih do sada korištenih sinonima
narodnih naziva.


Dr Ana Skenđer
Poljoprivredni fakultet
Osijek


JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija
literature o korovima za vremensko
razdoblje 1958—1973. godine. Matica
srpska, Novi Sad, 1979, str. 67.


Upravo je iz štampe izašla još jedna
veoma vrijedna publikacija — »Jugoslovenska
bibliografija literature o korovima
za vremensko razdoblje 1958—1973.
godine« dr Josipa K o v a č ev i ć a, redovnog
profesora Fakulteta poljoprivrednih
znanosti u Zagrebu.


Autor u uvodu točno citira svoje dvije
prethodno objavljene bibliografije o
korovima i navodi da je ova suvremena
Jugoslovenska bibliografija literature o
korovima nastala uz suradnju svih jugoslovenskih
stručnjaka i znanstvenika
herbologa. U bibliografskoj građi ove
publikacije nalaze se 1153 stručna i
znanstvena štampana rada, prilozi i knjige,
koji su objavljeni u periodu od petnaest
godina proučavanja korova u našoj
zemlji. U kazalima ove publikacije
nalazi se imenik autora radova s brojem
rada i stvari indeks latinskih imena
i grupa biljaka uz koje je autor publikacije
naveo i broj rada u kojemu
se vrsta ili grupa biljaka spominje po
čemu se i razlikuje od već prije objavljenih
bibliografija.


Ova bibliografija je od posebnog značaja
za stručnjake istraživače herbologe,
jer iz nje mogu brzo saznati što je o
korovima do sada istraživano, tko je ovo
obavljao i gdje je publicirano. Neophodno
je da ovu publikaciju posjeduje
svaki herbolog, jer će u njoj naći sve
domaće literaturne podatke iz herbologije
u periodu od 1958—1973. srodine.


Dr Ana Skender


GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu,
No 11 — Titograd, 1978.


1. Jedanaesti broj ovog Glasnika sadrži
10 radova, prikaze literature i informacije.
Radovi su ovi:
Kažić, M. D.: Endohelminti i sezonska
dinamika parazita šarada (Pachy


493