DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

vezan uz pojam šume i druge biljne zajednice, dr Anke D i n i ć i dr Vojislava
Mi š i ć a, kojim je obuhvaćeno inhibitorno djelovanje Lonicera caprifolium na
mlade biljke hrasta, Prof. dr Ljerke Markovi ć o korovima neofitima, koji
zauzimaju značajno mjesto u vegetaciji obalnog područja rijeka te Prof. dr Vite
Stefanović a i mr Vladimira B e u s a o uticaju sklopa na zakoravljanje
u hrastovim, borovim i bukovim šumama.


Iz oblasti suzbijanja korova u rasadnicima referirali su: dr
Georgije Gojković, ing. Svetozar Nikolić i ing. Nada Zekić, mr Radoslav Anđelić
i ing. Manda Stojanović. Prikazani su rezultati primjene nekoliko najnovijih
herbicida u lišćarskim, četinarskim i voćnim rastilima, kao i kombinirani tretman
herbicida s piljevinom.


Područje suzbijanja korova u šumskim i drugim kulturam
a bilo je zastupljeno sa najvećim brojem referata. To je i razumljivo kada
se uzme u obzir da su površine na kojima treba rješavati ovaj problem najveće
a deficit radne snage stalno je prisutan. Referate iz ove oblasti izložili su: ing.
Eduard Bruckner, ing. Marija Halambek, ing. Milutin Dražić s koautorima ing
Vlatkom Bratićem, i ing. Jovom Bravarem, Prof dr Aleksandar Stanković s mr
Marijom Zgomba i mr Marijom Arsenović, zatim grupa autora Prof. dr Mitko
Zorboski, Prof. dr Dmitar Krstevski i ing. Zoran Đorđević, te Prof. dr Pribislav
Marinković, Prof dr Dragutin Živojinović, ing Milivoj Popović i ing. Aleksandar
Sigunov, zatim ing. Hugo Egersdorfer, ing. Danilo Jojić, s ing. Ilijom Pavlicom,
dr Werner Lanz i mr Dragoljub Ješić. U ovim referatima izneseni su rezultati
suzbijanja korovske vegetacije i izbojaka s najnovijim herbicidima i arboricidima
koji u odnosu na do sada korišćene imaju prednosti bilo u pogledu manje toksičnosti
za čovjeka i njegovu sredinu, bilo po efikasnosti djelovanja na korove
ili primjene posebne tehnike, s kojom se postiže smanjenje potrošnje rastvora
po ha, što je s gledišta ekonomičnosti posebno značajno.


Posljednja oblast ekološki aspekti primjene herbicida u
šumarstvu, iako zastupljena s najmanjim brojem referata, obuhvatila je problematiku
kojoj se danas posvećuje posebna pažnja, jer koliko god su važni efekti
djelovanja na korove, toliko je važan i njihov uticaj na čovjekovo zdravlje i
njegovu sredinu. Mr Dragoslav Gruji ć upozorava na moguće negativne efekte
koje primjena herbicida izaziva i navodi preporuke kojima se oni mogu izbjeći
i smanjiti. Ing. Marjana Pavl e analizirajući dosadašnju primjenu herbicida u
Sloveniji apelira da šume, kao posljednje prirodne ekosisteme, treba zaštititi
od neracionalne i pretjerane primjene herbicida. Ing Pavle Kesi ć posvetio je svoj
referat pitanju odnosa pesticida i čovjeka, ističući važnost mjera zaštite pri
radu.


Drugog dana Savjetovanja organizirana je stručna ekskurzija u
okviru koje su posjećena dva velika »centralna« rasadnika, kod Zavidovića i
Doboja, i neke šumske kulture i sječine, gdje su učesnici imali prilike da vide
ogledne i ostale objekte na kojima se primjenjuju herbicidi i arboricidi.


Sudeći po broju učesnika, izloženih referata, diskusiji, kao i učešću u eks


kurziji Savjetovanje je u potpunosti uspjelo i u stručnoj javnosti bilo zapaženo.
Dr Nada Zekić,
Sarajevo