DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Na zemljišta, urbane i ruralne prostore, utječu znatno i površine pod gradovima,
seoskim i vikend naseljima, te spomenutim industrijskim i drugim
kompleksima, zatim pod putevima i ostalim objektima infrastrukture. Iz izlaganja
učesnika simpozija je vidljivo da svagdje postoji tendencija širenja naselja
i industrije i to upravo na našim najkvalitetnijim zemljištima. Prema
tome velike površine urbanih zemljišta, kako su to pokazali P. Ivovi ć
i G. Antonović , izvrgnute su degradaciji raznog intenziteta, mehaničkim
oštećenjima, zasipanjima otpadnim predmetima, smećem, zagađivanjima nečistim
vodama, plinovima, prašinom i dr. Stoga mnoga zemljišta predstavljaju već
antropogene tvorevine i teško se mogu nazvati zemljištem, iako obavljaju osnovne
funkcije zemljišta. Zato će u buduće jedna od glavnih preokupacija Jugoslovenskog
društva za proučavanje zemljišta biti zaštita zemljišta najboljeg boniteta
na zakonskoj osnovi.


Najviše istraživanja, pa prema tome i radova učesnika simpozija, odnosilo
se upravo na probleme oštećenja i rekultivacije zemljišta. Posebno
je interesantan prijedlog kvalifikacije jalovišta s aspekta pogodnosti za rekultivaciju,
koji je sačinio H. Resulovićz a područje SR Bosne i Hercegovine.
Autor je izdvojio sedam osnovnih klasa jalovinskih materijala, uzimajući u
obzir najvažnije oblike oštećenja zemljiša (površinski kopovi u rudarstvu, odlagališta
pepela iz termoelektrana itd.).


Problemima rekultivacije deponija bavili su se referenti R. Korunovi ć
i B. F i 1 i p o v ić. Među ostalim razmatranjima, ovi su autori predložili naziv
»koposoli« za materijale odnosno za zemljišta, nastala eksploatacijom ugljena
površinskim kopovima.


O mogućnostima korišćenja deposola, šljunkova, kamenjara, kamenoloma
(naročito dolomitnih) poslije završene eksploatacije, referirao je A. Stritar .
Autor je prikazao mjere korišćenja ovih površina u SR Sloveniji i predlb^
žio nove načine sanacije.


Posebno su interesantni rezultati dosadašnjih radova na rekultivaciji odlagališta
površinskih kopova u energetskom kombinatu »Kolubara«, koje su izložili
saradnici kombinata. Isto tako, radovi članova Instituta za zemljišta i
Instituta za šumarstvo, zatim saradnici INEP-a, iz Beograda, pokazali su se na
odlagalištima kombinata i na površinama termoelektrane u Obrenovcu, veoma
uspješnim.


Probleme otpadni h voda tretira nekoliko redova. Zagađivanje zemljišta
irigacionim i poplavnim vodama prikazali su tako V. Nikodijevi ć
i P. Ivović . Istraživanja autora su pokazala da su brojni vodotoci u Srbiji
zagađeni teškim metalima, radioaktivnim materijama, pesticidima, mikroorganizmima,
fekalijama, kiselinama i drugim štetnim tvarima. Isto tako, analize
fluvisola rijeka i rječica pokazuju svagdje znatnu kontaminaciju što dovodi do
degradacije zemljišta i voda u kemijskom, fizičkom i biološkom smislu. Zemljišta
i vode ovako zagađeni, veoma su nezdravi. Autori upozoravaju i predlažu
za smanjenje ili otklanjanje ovih opasnosti za ljudsku okolinu i život.


Najzad, osobin e pepel a termoelektrana i rekultivacija pepelišta, bili
su razmatrani u nekoliko značajnih radova. Tako su izučavane karakteristike
pepela, pepelišta i provedene melioracije i rekultivacije pepelišta u termoelektranama
Lukavac-Tuzla, zatim u Vreocima, Obrenovcu i drugdje. Radovi su poka


480